Onderzoek naar gebruik dompelcontainer geactualiseerd

23 februari 2023

Het aantal elektrische voertuigen op de weg groeit steeds verder. Daarmee stijgt ook de kans dat de batterij van een dergelijk voertuig bij brand betrokken raakt. Dompelcontainers kunnen door bergers effectief worden ingezet om de gevolgen van een batterijbrand te beperken. Maar deze zijn niet in elke situatie even goed toepasbaar.

Alternatieven voor dompelcontainers

In 2021 heeft de werkgroep Veiligheid elektrisch vervoer van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur het IFV (tegenwoordig NIPV) daarom gevraagd onderzoek te doen naar mogelijke alternatieven voor dompelcontainers. Omdat er de laatste jaren steeds meer nieuwe blustechnieken op de markt zijn gekomen, is het onderzoek nu geactualiseerd met de nieuwste technieken en inzichten.

Vulopening in batterijpakket

Daarbij is onder meer gekeken naar het BEST batterij blussysteem (Battery Extinguishing System Technology), de bluszak en de blusdeken. Uit het geactualiseerde onderzoek komt naar voren dat een vulopening in het batterijpakket de meest geschikte methode is om een brand in het batterijpakket van een elektrisch voertuig te doven. Heeft het voertuig niet zo’n opening, dan is de dompelcontainer nog steeds de best beschikbare methode om een thermal runaway te stoppen.

Staat het voertuig op een lastige bereikbare plaats, dan is het BEST batterij blussysteem de meest geschikte methode, vooral vanwege het koelend vermogen van deze methode. Tevens is gebleken dat het gebruik van de dompelcontainer als vervoermiddel, dus zonder onderdompelen, nog steeds het best geschikt is voor het veilig vervoeren van een voertuig waarvan onbekend is of het batterijpakket is gemanipuleerd.

Meer weten?

Het rapport en meer informatie over dit onderwerp vind je op de NIPV-website.


Thermal runaway

Thermal runaway is het ’thermisch op hol slaan’ van een lithium-ion batterij. Dit is een proces waarbij de temperatuur in de batterij zo hoog wordt dat de omstandigheden veranderen, wat voor nog hogere temperaturen zorgt. De gevolgen hiervan zijn: zeer hoge temperaturen, het vrijkomen van (gevaarlijke) gassen en vaak een zeer felle vuurzee, projecties van elektrolyt en metalen delen.


Stel een vraag
Sluit stel een vraag box