Onderzoek naar incidenten met alternatief aangedreven voertuigen

10 mei 2024

Uit onderzoek van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) blijkt dat er het afgelopen jaar 316 incidenten (ongevallen en branden) met alternatief aangedreven voertuigen (AAV’s) waren. Het aantal ongevallen met AAV’s daalde licht, maar het aantal branden nam juist toe. Door de komst van steeds meer AAV’s op de weg, zoals elektrisch en waterstof aangedreven voertuigen, dienen andersoortige risico’s zich aan.

Het onderzoek laat ook zien dat de brandbestrijding bij AAV’s niet eenduidig is, zowel wat betreft benaderingswijze als het gebruikte koelend vermogen (blusmiddel). Bij 23 branden is het voertuig ondergedompeld in een dompelcontainer; 7 keer is het voertuig alleen in een dompelcontainer vervoerd (en niet gedompeld) en 16 maal is onbekend gebleven of het voertuig is ondergedompeld, maar is wel een dompelcontainer ingezet.

Onderdompelen lang niet altijd nodig

Tom Hessels, adviseur energie- en transportveiligheid: “De gedachte dat een elektrische auto na een brand altijd moet worden afgevoerd in een zogenaamde dompelcontainer, is onjuist. En dat zien we (gelukkig ook) niet terug in deze data. Slechts in een krappe 20% van de branden  was de accu betrokken en was onderdompelen nodig.

In de overige 80% van de branden was  de brand vergelijkbaar met een brand in een conventioneel voertuig. Wel is het belangrijk dat de hulpdiensten zich bij dit soort branden ervan bewust zijn dat de accu mogelijk beschadigd is. Overigens zien we in 2023  wel een duidelijke toename in het aantal ingezette dompelcontainers: 51 keer  ten opzichte van 27 keer in 2022.”

Vakbekwaamheid lijkt toe te nemen

In 2022 was nog 20% van het brandweerpersoneel niet geschoold in brandweeroptreden bij incidenten met alternatief aangedreven voertuigen. In 2023 is hierin vooruitgang geboekt: uit data bleek dit jaar dat nog maar 3,7% van het brandweerpersoneel dat de vragenlijst heeft ingevuld niet hierin geschoold was. Daarmee lijkt de vakbekwaamheid van de brandweer bij incidenten met alternatief aangedreven voertuigen steeds verder toe te nemen.

Database incidenten AAV’s

Het NIPV en de Teams Brandonderzoek van de veiligheidsregio’s werken samen aan de ‘Database incidenten alternatief aangedreven voertuigen’. Doel hiervan is om inzicht te geven in het aantal en de aard van incidenten met alternatief aangedreven voertuigen (AAV’s) en de wijze waarop deze zijn afgehandeld

Meer informatie?

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box