Pilot Manschap voor jeugdbrandweer in beeld

22 oktober 2021

‘Nederland telt op dit moment meer dan 150 jeugdbrandweerkorpsen. Deze kweekvijver is een waardevolle toevoeging voor de brandweer omdat een deel van de jeugdleden later doorstroomt naar de reguliere brandweer. Met de pilot ‘Manschap voor jeugdbrandweer’ proberen we dit aantal te vergroten’, legt projectleider Natasja Scheinhardt uit.

‘Met deze pilot, die we in opdracht van de RCDV uitvoeren, bieden we de jeugdbrandweer een gedeelte van dezelfde les- en leerstof als die van de manschapopleiding bij de brandweer. Het onderdeel Brandbestrijding kan al tijdens de jeugdbrandweerjaren worden afgerond met een geldig examen. Als ze dan op 18-jarige leeftijd starten bij de reguliere brandweer, stromen ze in bij het tweede deel van de manschap-leergang: Technische Hulpverlening (THV), Incidenten met Gevaarlijke Stoffen (IBGS) en Waterongevallen (WO). Ze hoeven dan dus nog maar de helft van de opleiding te doen en zijn zo sneller inzetbaar.’

Erkenning

‘Op deze manier krijgt een jeugdlid ook echt erkenning voor de kennis en ervaring die hij of zij heeft opgedaan tijdens de jeugdbrandweer. Dat motiveert om door te stromen naar de reguliere brandweer’, vervolgt Natasja enthousiast. Om de manschap opleiding geschikt te maken voor de jeugd is vanuit Stichting Brandweeropleidingen BOGO een opleidingsontwikkelaar bij dit traject betrokken. Zij ontwerpt de hele opleiding in samenwerking met de jeugdbrandweercoördinatoren van de twee pilotregio’s Limburg-Noord en Twente. Samen kijken ze naar wat de kinderen qua les- en leerstof het beste aankunnen, wat er bij welke leeftijd past en hoe het geheel binnen de jeugdbrandweer past.

‘Op deze manier krijgt een jeugdlid ook echt erkenning voor de kennis en ervaring die hij of zij heeft opgedaan tijdens de jeugdbrandweer. Dat motiveert om door te stromen naar de reguliere brandweer’

Opbouw in blokken

De lesstof is opgedeeld in blokken, per leeftijdscategorie. In de leeftijd van 12 t/m 15 jaar begint een jeugdlid spelenderwijs met de eenvoudige niet gevaarlijke dingen bij de brandweer, zoals bijvoorbeeld het leren kennen van de brandweerorganisatie, het werken met het aflegsysteem, werken met kleine blusmiddelen en de beginselen van levensreddend handelen. In de leeftijd van 16 t/m 17 jaar mogen ze meer doen, zoals met ademlucht lopen en ‘grotere inzetten’ oefenen zonder warmte. Als hij 18 is mag een jeugdbrandweerlid ook echt oefenen in hitte en vervolgens examen doen. Hiervoor is in het project ook samengewerkt met ARBO-deskundigen. Natasja: ‘De lesstof wordt aangeboden in pakketjes van twee uur zodat het past in de tijd die ze normaalgesproken ook besteden aan de jeugdbrandweer. Daardoor is het niet extra belastend naast bijvoorbeeld schoolwerk en sport.’

Geldigheid

Met Bureau Toezicht Examinering en Certificering (TEC) is een nauwe samenwerking om de geldigheidsduur van behaalde resultaten te verlengen. Aan de lesstof zelf worden geen aanpassingen gedaan zodat de kwaliteit niet ter discussie staat. De pilot kent een aantal evaluatiemomenten en op basis daarvan wordt gekeken of andere regio’s ook kunnen en willen starten met deze onderwijsvorm.

Animatie

De regio’s Twente en Limburg-Noord starten binnenkort met de pilot met een eerste klas jeugdbrandweerleden. Om zowel de jeugdleden als de ouders te informeren, is deze animatie gemaakt.

Wil je meer weten over deze pilot, neem dan contact op met Natasja: natasja.scheinhardt@bogo.nl.


Stichting Jeugdbrandweer Nederland

In Nederland zijn er 156 jeugdbrandweerkorpsen, gevestigd in de lokale brandweerkazernes. Die zitten verspreid over alle 25 veiligheidsregio’s. De jeugdbrandweer is bedoeld voor kinderen van 12 tot en met 18 jaar. Stichting Jeugdbrandweer Nederland behartigt de belangen van de jeugdbrandweer in Nederland en organiseert activiteiten zoals toetsen en wedstrijden. Meer informatie vind je op www.jeugdbrandweer.nl.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box