Project “Leergang Jeugdbrandweer”

29 mei 2024

De jeugdbrandweer wordt als belangrijke kweekvijver gezien voor jong talent. Om de doorstroom vanuit de jeugdbrandweer te bevorderen bestaat al enige tijd behoefte aan aansluiting op het onderwijsstelsel zodat de jeugdbrandweerleden sneller inzetbaar zijn als manschap. Vanuit deze gedachte is vanuit de regio’s Limburg-Noord en Twente in 2018 een pilot gestart. In deze pilot is onderzocht en getest hoe de lesstof manschap gedoceerd kan worden aan de jeugdbrandweer.

De pilot heeft een aantal knelpunten en behoeftevragen opgeleverd die door de Vakraad Leren & Ontwikkelen zijn opgepakt. Met als resultaat op 28 mei de officiële start van het vervolgproject, waarbij de regio’s Drenthe, Twente en Gelderland-Zuid als pilotregio zullen deelnemen. Hiermee staat het ontwikkelen van de leergang Jeugdbrandweer duidelijk op de kaart bij de RCDV en de Vakraad Leren & Ontwikkelen.

Deelprojecten

Het project bestaat uit drie deelprojecten waarbij ieder deelproject een antwoord op een deelvraag gaat formuleren:

  1. Ontwikkeling opleidingsproducten
    In dit deelproject wordt onderzocht op welke manier bruikbare les- en leerstof ontwikkeld en beheerd kan worden die actueel is, past bij het leeftijdsniveau en werkbaar is voor de jeugdleiding.
  2. Testen en evalueren van de producten
    Hoe kan de in het project ontwikkelde les- en leerstof getest worden  en hoe kunnen knelpunten worden opgelost?
  3. Landelijke implementatie en communicatie
    Hoe wordt de door de pilotregio’s geteste  les- en leerstof geïmplementeerd bij andere regio’s?

Kick-off

Op 28 mei werden de regiocoördinatoren door Arie van Dooijeweert (portefeuillehouder ontwikkelthema jeugdbrandweer) meegenomen in de onderwijsplannen en de ontwikkeling van de nieuwe lesstof. Dit deed hij namens de Vakraad Leren en Ontwikkelen. Het project werd erg enthousiast ontvangen en, zoals een van de aanwezigen opmerkte:

Het zal ons wat energie kosten, maar het eindproduct gaat nog veel meer energie opleveren!

Regio’s

Dit project is bedoeld om landelijk een optimale onderwijsvisie op het leren bij de jeugdbrandweer uit te rollen. Maar het is aan de regio om te bepalen of en hoe en daar t.z.t. mee om wordt gegaan. Voor vragen kun je terecht bij de oefencoördinator in je regio.

 

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box