Uit de RCDV-vergadering van maart 2024

08 maart 2024

Tijdens de RCDV-vergadering van vrijdag 8 maart 2024 spraken de brandweercommandanten en directeuren van de veiligheidsregio’s onder meer uitgebreid over psychosociale ondersteuning voor personeel van de veiligheidsregio’s. Daarnaast kwamen nut en noodzaak van diversiteit binnen brandweerteams aan de orde en werd de Handreiking Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen vastgesteld.

Internationale Vrouwendag

De kersverse portefeuillehouder Diversiteit en Inclusie Saskia van den Broek greep Internationale Vrouwendag aan om het belang te schetsen van een meer gevarieerde samenstelling van brandweerploegen. Onlangs ging in haar eigen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland voor het eerst ooit, een brandweervrouw in de 24-uurs dienst met zwangerschapsverlof. Van den Broek, die de portefeuille Diversiteit en Inclusie deelt met Jolanda Trijselaar, gebruikte dat voorbeeld om aan te geven dat het nog steeds belangrijk is om aandacht te vragen voor de arbeidspositie en -mogelijkheden voor vrouwen. Niet alleen hebben we in de toekomst iedereen nodig; een divers brandweerteam zorgt ook voor creatievere oplossingen en de onderlinge opvang na heftige ervaringen is ook beter, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

Toolbox Psychosociale Ondersteuning voor Veiligheidsregio’s

In opdracht van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio heeft een werkgroep van collega’s uit de veiligheidsregio’s, samen met ARQ, de toolbox ‘Psychosociale Ondersteuning voor veiligheidsregio’s’ ontwikkeld. Deze toolbox biedt praktische handvatten voor adequate psychosociale ondersteuning aan (crisis)medewerkers en is in de vergadering toegelicht. De bedoeling is om hiermee klachten en uitval op zowel korte als lange termijn te voorkomen of te beperken. Daarnaast is gesproken over het stroomlijnen, uniformeren en professionaliseren van het proces, vanaf het moment dat een medewerker van de veiligheidsregio zich met mentale gezondheidsklachten meldt. Gezamenlijk heeft de RCDV ook een advies geformuleerd voor het Veiligheidsberaad dat op 18 maart a.s. met minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid spreekt over PTSS bij de brandweer.

Handreiking Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

De handreiking ‘Rol en positie Brandweer in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ die in opdracht van de vakraad Brandveiligheid is opgesteld, is door de RCDV vastgesteld. In deze tijd waarin bouwwerken en de leefomgeving steeds complexer worden, is voorkomen steeds belangrijker dan genezen. Dat komt ook tot uiting in complexere brandweerinzetten waarbij de grens van het operationeel optreden (steeds) vaker bereikt wordt. Door de beperkingen op het gebied van incidentbestrijding, wordt risicobeheersing alsmaar belangrijker. Daarom is het goed dat de brandweer risicogericht kan adviseren. Deze handreiking helpt daarbij.

Zie ook

Toolbox Psychosociale Ondersteuning voor veiligheidsregio’s opgeleverd

08 maart 2024
Lees meer over Toolbox Psychosociale Ondersteuning voor veiligheidsregio’s opgeleverd
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box