Relatief rustige jaarwisseling voor brandweer

01 januari 2021

Uit een eerste inventarisatie van Brandweer Nederland onder de 25 veiligheidsregio’s blijkt dat de jaarwisseling in de meeste regio’s rustig is verlopen met voornamelijk meldingen van kleine (buiten)branden. In het merendeel van de regio’s zien we een afname van het aantal incidenten. Opvallend is dat in de drie noordelijke regio’s een significante toename blijkt. Helaas is ook deze jaarwisseling weer sprake geweest van geweld tegen brandweercollega’s.

In totaal waren er voor de brandweer 3959 incidenten met brandweerinzet. In 18 regio’s zien we een afname van het aantal incidenten. Juist in de grote steden is een duidelijke vermindering zichtbaar. In Groningen, Drenthe en Fryslân was het opvallend drukker dan voorgaande jaren. Maar ook daar bestonden de meldingen voornamelijk uit kleine buitenbranden verspreid over de avond en nacht.
Bekijk het dashboard voor het aantal incidenten per regio.

Voorbereiding

De brandweerkorpsen bereiden zich elk jaar goed voor op de jaarwisseling, samen met de politie, gemeentes en omgevingsdiensten. In situaties waarbij dat nodig was en op risicolocaties werd samen met de politie opgetrokken. Tijs van Lieshout, voorzitter Brandweer Nederland: ‘De voorbereiding was dit jaar iets lastiger omdat vanwege de bijzondere omstandigheden door de coronamaatregelen het moeilijk was in te schatten wat we als brandweer konden verwachten. Complimenten aan collega’s dat ze niet alleen tijdens de jaarwisseling paraat stonden maar ook veel tijd en energie in de voorbereiding hebben gestoken.’

Agressie

‘Ondanks de relatief rustige jaarwisseling, zien we ook dit jaar toch weer meldingen van agressie tegen brandweerlieden. Daarbij werden collega’s verbaal aangevallen of met vuurwerk of voorwerpen bekogeld. Ook is schade aangebracht aan materieel. Dat blijft onverteerbaar!’, stelt Tijs van Lieshout tot slot.

Nieuw: dashboard Kerncijfers Nieuwjaarsincidenten

Ieder jaar worden de incidenten waarbij de brandweer tijdens oud en nieuw is ingezet, op 1 januari geïnventariseerd en worden de aantallen hier weergegeven met daaraan toegevoegd een sfeerbeeld. Tot vorig jaar werden deze cijfers handmatig verzameld, samen met de veiligheidsregio’s. Het IFV heeft in opdracht van Brandweer Nederland een dashboard ontwikkeld dat inzicht geeft in de nieuwjaarincidenten en gebaseerd is op de data van de meldkamers (GMS-data) met uniforme rekenregels. De periode waarover gerapporteerd wordt, is tussen 31 december 0:00 uur en 1 januari 08:00 uur (24+8=32 uur). Hiermee sluiten we aan bij de werkwijze van de politie.

Omdat iedere veiligheidsregio in het verleden aantallen brandweerincidenten aanleverde volgens andere definities en tijdsperioden, zijn de cijfers van deze jaarwisseling niet één op één te vergelijken met de cijfers van voorgaande jaarwisselingen.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box