‘Samen snel en veilig de weg vrij maken’

24 september 2021

Incidentmanagement (IM), een woord dat voor iedere organisatie een andere betekenis heeft. Voor Rijkswaterstaat (RWS) gaat incidentmanagement om het geheel aan maatregelen waarmee de weg na een incident zo snel mogelijk wordt vrij gemaakt. ‘RWS doet het IM niet alleen en werkt hierbij nauw samen met hulpdiensten zoals de brandweer’, vertelt RWS’er en brandweerman Lennard van der Bijl.

Vanuit de brandweerkazerne in zijn woonplaats Klaaswaal (Zuid-Holland Zuid), waar hij ploegchef is, doet Lennard zijn verhaal.

Sleutelfiguren

‘Binnen Rijkswaterstaat zijn er drie sleutelfiguren op het vlak van IM: de weginspecteur, de wegverkeersleider en de Officier van Dienst RWS. De weginspecteur is eigenlijk het visitekaartje vanRWS, in zijn karakteristieke gele pick up. Hij is de regisseur ter plaatse en stelt de locatie veilig zodat andere hulpdiensten hun werk veilig kunnen doen. De wegverkeersleider in de verkeerscentrale zorgt ervoor dat de dichtstbijzijnde weginspecteur of Officier van Dienst (OvD), al dan niet met PRIO1, ter plaatse gaat. Maar dat is niet alles. Wegverkeersleiders bedienen ook onze verkeerssystemen en tunnels. Zij plaatsen maatregelen boven de weg, zoals rode kruizen op de matrixborden. Ze zijn de spin in het web.’

Multidisciplinair

De derde sleutelfiguur is de OvD. Die komt ter plaatse bij een grootschaliger incident om verschillende activiteiten van RWS te coördineren. ‘Denk hierbij aan het laten instellen van omleidingen of het in goede banen leiden van bergingen en herstelwerkzaamheden. Daarnaast is de OvD bijvoorbeeld lid van het CoPI en werkt dus ook direct multidisciplinair samen met de aanwezige hulpdiensten.’

Veiligheid

Bij IM staat veiligheid voorop. ‘Om ervoor te zorgen dat iedereen aan het einde van de dienst weer veilig huiswaarts kan, hebben we met elkaar, RWS, hulpdiensten en bergers samen, afspraken gemaakt over hoe we veilig werken bij de afhandeling van incidenten.’

In het volledige verhaal in de Brandweerkrant lees je hoe bij Lennard de passie voor de brandweer is ontstaan en vertelt hij meer over de sleutelfiguren en gezamenlijke afspraken.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box