Samen werken aan brandveilig gedrag van ouderen

05 juni 2024

Uit onderzoek blijkt dat senioren een verhoogd risico op letsel of overlijden lopen bij woningbranden. Het is daarom belangrijk om brandveilig gedrag onder senioren te verbeteren. Onderzoeker Margo Karemaker deed vijf jaar lang onderzoek naar brandveiligheid bij senioren. Daarbij ontwikkelde ze het programma Brandveiligheid in Huis. Dit programma blijkt effectief te zijn om brandveilig gedrag te verbeteren.

Karemaker: “Door stapsgewijs en systematisch een voorlichtingsprogramma te ontwikkelen, vergroot je de kans dat dit leidt tot effectievere gedragsverandering. Hierbij is het belangrijk om de doelgroep senioren vanaf de start te betrekken. Zij kunnen inzicht geven in de huidige situatie en in de onderwerpen en gedragsfactoren waarop je moet inzetten. Waarbij het van belang is om hierin keuzes te maken en te focussen op een aantal gedragingen. Daarnaast toont het onderzoek aan dat een voorlichting waarbij senioren zelf aan de slag gaan met het oefenen van brandveilig gedrag, meer effect heeft op het veranderen van gedrag dan voorlichtingen die meer zijn gericht op het zenden van informatie.”

De vier belangrijkste gedragsfactoren

Het onderzoek van Karemaker laat ook zien dat vier gedragsfactoren een grote rol spelen. En dat het dus belangrijk is om daarop in te spelen in voorlichtingsprogramma’s voor senioren:

  • Zelfeffectiviteit: ‘Ik voel me in staat om het gewenste gedrag uit te voeren.’
  • Attitude: ‘Ik vind dit nuttig/belangrijk.’
  • Responseffectiviteit: ‘Ik verwacht dat het vertonen van het gewenste gedrag de risico’s zal wegnemen.’
  • Sociale normen: ‘Als mensen uit mijn omgeving bepaald gedrag vertonen óf het belangrijk vinden om dit te doen, dan is de kans groot dat ik dat ook doe.’

Belang van onderzoek voor de brandweer

Hans Zuidijk, portefeuillehouder Brandveiligheid in de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV), is blij met het onderzoek van Karemaker. “Als Nederlandse brandweer investeren we steeds meer in preventie en educatie. Voorkomen is tenslotte beter dan blussen. Elke veiligheidsregio heeft daarom een team Brandveilig Leven. Het is geweldig om te zien dat al die inzet nu ook ondersteund wordt met dit onderzoek. Als wetenschap en de brandweer hand in hand gaan, kunnen we kwetsbare ouderen effectiever voorlichten. Dat is de meerwaarde van het programma ‘Brandveiligheid in Huis’ van Margo Karemaker.

Meer informatie

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box