Start landelijke CO-campagne

01 februari 2022

Jaarlijks zijn er naar schatting vijf tot tien doden en honderden mensen die behandeld moeten worden voor koolmonoxidevergiftiging. Het is het ernstige gevolg van het onzichtbare gas koolmonoxide (CO) in woningen. Daarom starten Brandweer Nederland, de 25 veiligheidsregio’s en de Nederlandse Brandwonden Stichting vandaag een landelijke campagne om mensen te waarschuwen voor het gevaar van CO.

‘De cijfers zijn nog maar het topje van de ijsberg’, stelt Carolien Angevaren, portefeuillehouder Brandveilig Leven binnen de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV). ‘Naar schatting van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is het werkelijke aantal slachtoffers 3 tot 5 keer groter. In Nederland vindt er op dit moment geen eenduidige registratie plaats van CO-incidenten. Dit komt doordat CO-vergiftiging vaak niet herkend wordt. De werkelijke omvang van het probleem is dus onbekend.’

CO-vergiftiging wordt vaak niet herkend. De werkelijke omvang van het probleem is dus onbekend.

Landelijke campagne

Vandaag starten Brandweer Nederland, de 25 Veiligheidsregio’s en de Nederlandse Brandwonden Stichting een landelijke bewustwordingscampagne. ‘We willen zo veel mogelijk mensen bewust maken van het gevaar van CO. Er is nog zo veel onwetendheid. Zo denken veel mensen dat CO alleen vrij komt uit oude geisers, terwijl uit onderzoek blijkt dat in 50% van de gevallen een moderne cv-ketel de oorzaak is. Het is belangrijk dat mensen hun installatie goed onderhouden, de ruimte ventileren, de symptomen leren herkennen én vergiftiging voorkomen met een melder. Zo kunnen we ernstige ongelukken voorkomen’, aldus Ivonne Vliek, voorzitter van het landelijk Netwerk Brandveilig leven. Er ligt een opgave voor Brandweer Nederland, om samen met o.a. de gemeenten, GGD, de meldkamers, en Techniek Nederland hierin op te trekken.

Lees verder op Elk jaar honderden slachtoffers CO-vergiftiging in het ziekenhuis

Meer informatie vind je ook op:

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box