‘Taskforce om geweld te verminderen, hoort in regeerakkoord’

20 oktober 2021

De strijd tegen agressie jegens onze hulpverleners wordt een langdurige opdracht waaraan ook een nieuw kabinet de handen vol zal hebben. Hiervoor waarschuwt de Taskforce ’Onze Hulpverleners Veilig’ die afgelopen voorjaar in het leven is geroepen door minister Grapperhaus. In een brandbrief aan de formateurs vraagt voorzitter Pieter Verhoeve dinsdag om meer middelen. ‘

Agressie en geweld tegen hulpverleners is een structureel maatschappelijk probleem, zo staat in de brief aan de informateurs te lezen. ‘Onze hulpverleners verdienen onze waardering, agressie en geweld horen daar niet bij’, zo stelt Verhoeve. ‘Als Taskforce Onze hulpverleners veilig pleiten wij ervoor om in het regeerakkoord aandacht te besteden aan de veiligheid van onze hulpverleners. Gezien de aard van het probleem en de toenemende schaal waarop incidenten plaatsvinden, is een duurzame financiering daarbij wenselijk. In de Troonrede sprak de Koning zijn dank uit voor al die hulpverleners die tijdens deze coronacrisis in ons aller belang doorwerkten en bedankte hij de boa’s en de politie die altijd pal voor onze veiligheid staan. Hij sprak over het fundament onder onze vrije en democratische samenleving en gaf daarbij aan dat degenen die zich voor onze rechtsstaat inzetten moeten worden beschermd. Ook in vrijwel alle verkiezingsprogramma’s komt de weerbaarheid en betere bescherming van agenten, zorgverleners en andere mensen met een publieke taak aan bod. Hierin wordt zowel de nadruk op repressieve maatregelen gelegd, als op de sociale norm, het verhogen van weerbaarheid en de preventieve kant.’

 

Een Vandaag

Namens de brandweer heeft Esther Lieben zitting in de Taskforce. ‘Het geweld is de afgelopen jaren niet in een keer gekomen, het is in stapjes gekomen en als we niet oppassen ontstaat er een nieuwe norm die blijkbaar normaal is waarbij hulpverleners die in de frontlinie staan, gewelddadig worden bejegend’, vertelde Esther dinsdagavond in een reactie op de brief bij het actualiteitenprogramma Een Vandaag. ‘Je zult uiteindelijk strenger moeten straffen, maar ook als werkgever zullen we ervoor moeten zorgen dat de melding- en aangiftebereidheid omhoog gaat. Geweld moet altijd worden gemeld.’

 

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box