Terugblik op succesvolle incidentonderzoeksdag

25 maart 2024

Op donderdag 14 maart vond de 9e Incidentonderzoeksdag plaats. In Arnhem kwamen maar liefst 220 collega’s van de Brandweer en het NIPV samen om te leren van incidenten. Tijdens dit event was aandacht voor verschillende incidenten, zoals de brand in de Arnhemse wijk Presikhaaf, de uitdagingen bij de brand op het containerschip in de Waddenzee, de brand in de containerwoningen in Amsterdam en de brand op een bedrijventerrein in Ter Aar. Wat hadden deze branden gemeen? De preventieve verwachtingen waren deels anders dan de repressieve werkelijkheid. Dit was dan ook het thema van deze Incidentonderzoeksdag.

Wat wordt verstaan onder preventieve verwachtingen en repressieve werkelijkheid? Het gaat dan om situaties waarbij de incidentbestrijders de ene keer kunnen bouwen op brandpreventieve voorzieningen als een brandscheidende constructie, en de andere keer verrast worden doordat de brand bijvoorbeeld van buitenaf doorslaat naar het dak en zich dan razendsnel verspreid naar meerdere woningen.

Een voorbeeld: De brand in Presikhaaf

Als voorbeeld hiervan werd de brand in de Arnhemse Wijk Presikhaaf besproken met burgermeester Ahmed Marcouch. Bij dit incident liet dat de brand zich moeilijk bedwingen en verspreidde zich snel naar andere woningen. Dit had te maken met de verduurzaming van de woningen door het toepassen van een isolatieschil en zonnepanelen. Goed om te onthouden: het NIPV onderzoekt deze brand en soortgelijke branden en levert medio 2024 een rapport op. Daarin staan onder andere gesignaleerde trends op het gebied van verduurzaming, energietransitie en renovatie, en de lessen die getrokken kunnen worden over de brandveiligheid en brand-/incidentbestrijding.

Blijven investeren in kennisontwikkeling

Lector Brandveiligheidskunde Lieuwe de Witte ging dieper in op preventieve verwachtingen: “Wat zijn ze? Waar zijn ze op gebaseerd (het verleden)? Wat zijn de verwachtingen van de maatschappij? En hoe zet je repressief in?” Hij stelde de vraag: “Welke brand, brandomvang en effecten accepteren we?” En merkte op: “De maatschappij verandert, denk aan het gebruik van duurzame bouwmaterialen, hoogbouw en het gebruik van li-ion batterijen. De regelgeving loopt hierbij achter.” De Witte sloot af met een oproep om te blijven investeren in kennisontwikkeling en (brand)onderzoek.

Tijdens de deelsessies werden verschillende branden besproken en kregen de deelnemers een inkijkje in de dilemma’s en opgedane inzichten.

‘Er zijn zo veel waardevolle inzichten en lessen gedeeld op de Incidentonderzoeksdag. Daar kunnen alle regio’s hun voordeel mee doen!’
Rijk van den Dikkenberg – voorzitter voorbereidingscommissie IOD

De rode draad van deze dag: het belang van het delen van ervaringen met incidenten is groot. Op basis daarvan kunnen we risicobeheersing doorontwikkelen en ook richting de politiek signalen afgeven. De oproep aan ieder was: “Neem wat je vandaag ziet en hoort mee naar je regio en doe er iets mee.”

Reserveer vast 27 maart 2025 in je agenda voor de 10e Incidentonderzoeksdag.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box