Toolbox ‘Psychosociale ondersteuning voor veiligheidsregio’s’ beschikbaar

08 mei 2024

De toolbox ‘Psychosociale ondersteuning voor veligheidsregio’s is gemaakt om klachten en uitval op zowel korte als lange termijn te voorkomen of te beperken. Het gaat dan om klachten bij medewerkers binnen de veiligheidsregio’s, die veroorzaakt zijn door schokkende en stressvolle werksituaties.

De toolbox biedt praktische handvatten voor adequate psychosociale ondersteuning aan (crisis)medewerkers. De bedoeling is om hiermee klachten en uitval op zowel korte als lange termijn te voorkomen of te beperken.

Richtlijn

De toolbox sluit aan bij de richtlijn Psychosociale Ondersteuning Geüniformeerden. Het gaat om de voorbereiding op ingrijpende gebeurtenissen, collegiale ondersteuning, het signaleren en monitoren van klachten die iemand heeft en uiteindelijk het verlenen van professionele hulp.

Procesboom

De procesboom die is opgenomen in de toolbox geeft handvaten voor leidinggevenden en HR- medewerkers om te zien waar binnen de organisatie aan moet worden voldaan en welke acties er uitgevoerd moeten worden. Door het interactieve karakter kunnen veiligheidsregio’s snel de juiste informatie in iedere fase vinden. Elke veiligheidsregio kan die informatie op haar eigen manier toepassen, rekening houdend met de regionale context en specifieke behoeften.

Bezoek de pagina Naar de toolbox ‘Psychosociale ondersteuning’

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box