Uit de RCDV-bijeenkomst

19 maart 2021

De online vergadering van de Raad van Commandanten en Directeuren veiligheidsregio (RCDV) werd vrijdag afgetrapt met een toelichting van lector Ricardo Weewer en Karin Dangermond van de Brandweeracademie op het eerder gepubliceerde onderzoek naar het werven en behouden van brandweervrijwilligers. Op basis van bijna 80 groepsgesprekken in 25 veiligheidsregio’s heeft de Brandweeracademie inzichtelijk gemaakt waar momenteel de belangrijkste positieve punten en knelpunten liggen op dit gebied.

Er is sprake van een heel divers beeld: geen enkel beschreven knelpunt wordt op alle posten in Nederland ervaren. De belangrijkste aanbeveling van het onderzoek – dat raakvlakken kent met de thema’s diversiteit en taakdifferentiatie en als een satéprikker door meerdere thema’s loopt – is dat bezinning gewenst is over welk type leiderschap nodig is en welke vaardigheden, organisatiewijzigingen en cultuurverandering onmisbaar zijn om een gezond vrijwilligersmanagement te krijgen. ‘Dit belangrijke thema krijgt een vervolg in het programma Vrijwilligheid’, zegt Fred Heerink.

Uitruk op Maat

In de vergadering van de RCDV van 20 november jongstleden is ingestemd met de projectopdracht Bijstellen Landelijk kader Uitruk op maat bij brand. Aanleiding daarvoor was het evaluatierapport Uitruk op maat bij brand, uitgevoerd door het IFV als onderdeel van de Uitvoeringsagenda brandweer. De RCDV heeft vandaag in de vergadering afgesproken dat een projectgroep van de Vakraad Incidentbestrijding hiermee aan de slag gaat. Het eindresultaat wordt na instemming van de RCDV aangeboden aan het Veiligheidsberaad.

Uiteraard is er ook gesproken over COVID-19 en is vooruitgekeken naar het Veiligheidsberaad van aanstaande maandag hierover. Het Instellingsbesluit Klantenraad Brandweerkleding is definitief vastgesteld. Onder voorzitterschap van Hans Zuidijk geeft dit orgaan namens de RCDV invulling aan de adviesrol over beheer en het doorontwikkeling van de huidige kledinglijnen van de Nederlandse brandweer.

RCDV

De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) benoemt de strategische thema’s waarop landelijk wordt samengewerkt.

Lees verder over de RCDV
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box