Uit de RCDV-vergadering van december 2023

01 december 2023

Vrijdag 1 december 2023 kwamen de directeuren en commandanten van de veiligheidsregio’s (RCDV) weer bijeen. Op de agenda stond onder andere ontwikkelingen rondom brandveiligheid en benoemingen portefeuilles. Ook werden eerste ervaringen over de visitaties uitgewisseld, die recent weer zijn opgestart. Hieronder de belangrijkste thema’s op een rij.

Ontwikkelingen brandveiligheid

“Het vakgebied brandveiligheid is volop in ontwikkeling, en daar moeten we als branche dicht op zitten,” vertelt vakregisseur Hans Zuidijk van de vakraad Brandveiligheid. Tijdens de vergadering praatte hij de commandanten en directeuren bij over de wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de omgevingswet, energietransitie en de woningbouwopgave en de gevolgen die dit zal hebben voor het brandweerwerk. “We moeten veel meer inzetten op het agenderen van brandveiligheid op de juiste tafels, met de juiste toon. Je wilt als brandweer niet vertragen, maar tegelijkertijd is goed zicht op de ‘voorkant’, de preventie, essentieel. Wet- en regelgeving blijft op veel van deze punten achter, terwijl de gevolgen voor de brandveiligheid direct voelbaar zijn.” Dat vraagt om een andere manier van werken, bepleit Hans Zuidijk. “We moeten meer risicogericht gaan werken, in plaats van regelgericht. Dat vraagt echt om verdere ontwikkeling van kennis en kunde van onze mensen.”

Verdeling portefeuilles

Afgelopen maanden zijn er een aantal wisselingen van commandanten/directeuren geweest in de RCDV. Daarom zijn een aantal portefeuilles vacant. Tijdens deze vergadering is de portefeuille Diversiteit en inclusie ingevuld, directeur/commandant Saskia van den Broek zal deze portefeuille op zich gaan nemen.

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box