Uit de RCDV-vergadering van januari 2023

27 januari 2023

Tijdens de themasessie en RCDV-vergadering van (26 en) 27 januari 2023 werd uitgebreid vooruitgeblikt. Zo werd gesproken over de toekomstverkenning crisisbeheersing en werd er gesproken over de jaarplannen van de vijf vakraden. Een terugblik.

Jaarplannen vakraden: landelijk samenwerken aan landelijke thema’s

Samenwerken op landelijk niveau gebeurt op verschillende manieren, waaronder in de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio en de vijf onderliggende vakraden die zich op specifieke onderdelen van ons werk focussen. Vakraden Brandveiligheid, Leren en ontwikkelen, Risico- en crisisbeheersing, Incidentbestrijding en Bedrijfsvoering én het Programmaoverleg Informatievoorziening presenteerden aan de start van de RCDV-vergadering de plannen voor 2023. ‘We beginnen nu de vruchten te plukken van het opnieuw inrichten van onze landelijke samenwerking. Dat verdient een compliment richting alle mensen uit de regio’s en ondersteuning die hierin een rol gespeeld hebben.’ benadrukt Tijs als voorzitter.

‘We beginnen nu de vruchten te plukken van het opnieuw inrichten van onze landelijke samenwerking.’

Samen met de commandanten en directeuren werd gesproken over de ontwikkelthema’s en monitoringsthema’s die de vakraden hebben vastgesteld voor het komende jaar. Zo gaan we als collectief aan de slag met brandveiligheid in woongebouwen, vakbekwaam worden en blijven, toekomstbestendige crisisbeheersing en langdurige crises, goed werkgeverschap en gebiedsgerichte opkomsttijden. ‘De ambities die in de jaarplannen voorbij komen zijn nu in de raad vastgesteld en worden verder uitgewerkt, inclusief eventuele financiële consequenties.’ vat voorzitter Tijs van Lieshout samen.

Themasessie ‘Toekomstverkenning Crisisbeheersing’

Op de avond vóór de vergadering, op donderdag 26 januari, spraken ruim zestig veiligheidsprofessionals over de verschillende thema’s voor de (toekomstige) crises. Tijdens de themasessie Toekomstverkenning Crisisbeheersing kwamen veel vragen aan bod: wie zit er nu aan het stuur de komende jaren? En als we dan aan het stuur zitten, wat staat ons dan de komende jaren te doen? Hebben we de juiste mensen en leiders in huis? Zijn onze crisisteams divers genoeg? ‘Een interactieve avond waar de belangrijkste observaties uit het rapport Toekomstverkenning Crisisbeheersing aan bod kwamen. De komende jaren ligt er een flinke opgave voor de veiligheidsregio’s en het ministerie om data en technologie te integreren. En ook burgers kunnen hier een actievere rol in krijgen. Een mooie avond om dit met elkaar door te spreken.’ vertelt portefeuillehouder Marie-Louise van Schaijk. De Toekomstverkenning Crisisbeheersing is in opdracht van de RCDV door Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) uitgevoerd, mede gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box