Uit de RCDV-vergadering van maart 2023

14 maart 2023

Op vrijdag 10 maart was het weer tijd voor een vergadering van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV). Op de avond voorafgaand aan de vergadering sprak de RCDV daarnaast in een themasessie over leiderschap binnen de veiligheidsregio’s. Verder stonden de toekomst van crisisbeheersing, informatievoorziening, het onderwijsstelsel, brandweerzorg en werkgeverschap op de agenda.

De grote werken

In de RCDV is gesproken over de grote uitdagingen van de komende tijd, in eerdere vergaderingen benoemd als de ‘grote werken’. Directeur Veiligheidsregio Kennemerland Frans Schippers is door opdrachtgevers RCDV en NIPV eind 2022 op pad gestuurd om te verkennen hoe brandweerzorg, crisisbeheersing en informatievoorziening, het onderwijsstelsel en werkgeverschap een toekomstbestendige impuls kunnen krijgen. In de vergadering werden de uitkomsten van zijn verkenning besproken, zijn besluiten genomen over de vervolgstappen en is afgesproken wie er voor het vervolg aan de lat staan. Bij het vervolgtraject wordt waar nodig verbinding gezocht met de RCDV vakraden. In een interview op deze site geven IJle Stelstra (NIPV) en Tijs van Lieshout (RCDV / Brandweer Nederland) binnenkort meer toelichting op de uitwerking van de grote werken.

USAR

Teamleider Job Kramer vertelde de raad over de ervaringen van USAR in Turkije. Landelijk commandant USAR Arjen Littooij ging in op de voorbereiding van alle teamleden en de nazorg. De presentatie maakte veel indruk en leidde tot een daverend applaus en groot woord van dank voor iedereen die zich hiervoor heeft ingezet. ‘Mooi dat we hier een bijdrage aan hebben kunnen leveren’, benadrukte voorzitter Tijs van Lieshout.

Bloemen voor Paul Gelton

Nieuwe rol Paul Gelton

Aan het einde van de vergadering sprak Tijs van Lieshout nog een dankwoord uit voor Paul Gelton van het Ministerie van J&V, die stopt als ‘vertegenwoordiger vanuit Den Haag’ binnen de RCDV en haar voorgangers. Helemaal afscheid nemen van Paul doet de raad niet, want Paul start vanaf 1 april als strategisch adviseur voor de veiligheidsregio’s en het NIPV. ‘Nu ben ik voor jullie.’ reageert gevat Paul op het dankwoord van de voorzitter. ‘Ik heb zin om in deze nieuwe rol aan de slag te gaan. Dank voor de fijne samenwerking afgelopen jaren.’

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box