Uit de RCDV-vergadering van september 2023

29 september 2023

Op vrijdag 29 september kwam de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) weer samen. Zij spraken tijdens deze vergadering over de grote werken onderwijsstelsel, werkgeverschap en informatievoorziening. Ook deelde geestelijk verzorger Leon Bal zijn ervaringsverhaal, werd er gesproken over het waarborgfonds en expertisecentrum Risicobeheer en is kennis genomen van het landelijk crisisplan Extreem Geweld en Terrorisme en een versie van de landelijke agenda crisisbeheersing. Een aantal agendapunten op een rij.

Aan het einde van de vergadering nam directeur/commandant Brabant-Zuidoost Petra de Kam afscheid, zij wordt per 1 november 2023 benoemd als plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Stappen zetten in de grote werken

Tijdens de vergadering kwamen een aantal updates voorbij over de voortgang op de grote werken, de grootschalige uitdagingen waar de RCDV komende maanden extra op investeert. Daarnaast is ingestemd met een plan van aanpak voor het onderwijsstelsel en het programmavoorstel goed werkgeverschap. Concreet betekent dit voor het onderwijsstelsel dat er een voorstel wordt gemaakt voor de toekomstige organisatie van het brandweer- en crisisonderwijs. Voor toekomstbestendig werkgeverschap betekent het dat een programmacoördinator aan de slag gaat met het programmavoorstel.

Waarborgfonds en expertisebureau Risicobeheer

Op 30 juni 2023 heeft het Veiligheidsberaad het definitieve besluit genomen voor het oprichten van de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s. Het Waarborgfonds regelt de financiering van de niet-verzekerde aanspraken, nieuwe aanspraken en de veel voorkomende schade (tijdelijke arbeidsongeschiktheid en medische kosten) na dienstongevallen van medewerkers van de veiligheidsregio’s.

Tijdens de bijeenkomst werden de directeuren / commandanten bijgepraat over het bestuur van het waarborgfonds en alle ontwikkelingen. Aansluitend aan de vergadering werd de bijbehorende ‘Stichting Waarborgfonds’ officieel opgericht. Voorzitter Tijs van Lieshout sprak in de vergadering zijn waardering uit: ‘Complimenten voor al het werk in dit complexe traject’.

Geestelijk verzorger Leon Bal deelt ervaringen

Leon Bal is geestelijk verzorger bij de Veiligheidsregio Utrecht en vertelde tijdens de vergadering over zijn ervaringen in deze pioniersfunctie, om hier met elkaar van te leren. Petra de Kam introduceerde hem en benadrukte daarbij nogmaals het belang van goed werkgeverschap: “Goed werkgeverschap en PTSS zijn actuele onderwerpen in onze organisaties. Daarin is belangrijk weerbaar worden, meer aan de voorkant komen. Dit is waar Leon zijn rol in pakt, belangrijk werk.”

Naast zijn loopbaan als brandweervrijwilliger in Veenendaal was hij predikant in de lokale protestantse kerk. Vanuit deze motivatie kaartte hij aan dat hij kansen zag in zijn regio op het gebied van mentale zorg en zingeving. Met de zegen van zijn directie ging hij aan de slag, met succes. Leon vertelt: “Opvang en nazorg hebben we met elkaar goed geregeld, daar ben ik van overtuigd. Maar dit is meer dan 1,2,3 gesprekken. Wij worden meer dan anderen geconfronteerd met ingrijpende gebeurtenissen. In kleine dorpjes hebben we bij onze inzetten bijna altijd te maken met bekenden. Die confrontatie raakt aan wie je bent. Dat vraagt iets van je om dit een plek te kunnen geven. Zijn we erin getraind om echt te kijken naar de mens achter de taak?”

Laten we soms even onder de ‘motorkap’ kijken van onze mensen om te checken of alles nog oké gaat, net zoals we dat bij onze voertuigen doen.

Daar ging Leon mee aan de slag, met het creëren van bewustzijn en aandacht voor zingeving: “Hoe kun je er zijn voor de mensen, veel breder dan 1-2-3 gesprekken. Ik zet mij in voor de geestelijke verzorging in mijn regio, iedereen is welkom. Niet vanuit één geloofsovertuiging. Het gaat voor mij over drijfveren, over wat je hart sneller laat kloppen. We moeten samen een taal ontwikkelen hierin, waarbij ook collega’s ergens ‘een beetje last’ van hebben dit aan kunnen geven. Mentale veerkracht moet een plek krijgen in opleiding, leiderschap en oefenen.”

“Zingeving is de basis van mentale veerkracht. Dus daarin investeren loont. Je kunt hier een hoop ellende mee voorkomen. Ik wil jullie en de collega’s in het land motiveren om hier vanuit kracht aan te werken. Vanuit de kern wie je bent. We zijn als brandweercollega’s trots op onze gereedschappen, onze auto’s. Ieder jaar poetsen we ze, checken we of alles nog goed loopt. Zullen we het ook eens met onze mensen doen? Soms even onder de motorkap kijken?”, eindigde Leon zijn pleidooi. Het werd met veel waardering ontvangen door de commandanten / directeuren.

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box