Video Anders kijken naar vrijwilligheid bij de brandweer

22 maart 2024

Is er nog toekomst voor vrijwilligheid bij de brandweer? Rond die vraag is vier jaar geleden het programma Vrijwilligheid gestart. 29 november 2023 was het afsluitend congres. Acht onderzoeken verder kunnen we concluderen: ja, er is toekomst voor vrijwilligheid. Maar we moeten er wel anders naar kijken.

De rode draad van de onderzoeken is samengebracht in een verbindende analyse. Daaruit kwamen drie thema’s naar voren: maatwerk, aandacht en beeldvorming. Tijdens het afsluitende congres van het programma Vrijwilligheid werd de verbindende analyse gepresenteerd. Daarnaast werden er tijdens verschillende workshops ervaringen uitgewisseld en was er ruimte voor discussie. Van dit congres is een grote praatplaat gemaakt. De tekeningen uit deze praatplaat zijn gecombineerd met de uitkomsten van de ‘verbindende analyse’ en vervolgens verwerkt in de video ‘Anders kijken naar vrijwilligheid bij de brandweer’.

Doel van de video

De video ‘Anders kijken naar vrijwilligheid bij de brandweer’ kan leidinggevenden bij de veiligheidsregio’s/brandweer, zoals ploegchefs, postcommandanten, en (cluster)commandanten en beleids-, communicatie- en HR-medewerkers helpen bij gesprekken over vrijwilligheid bij de brandweer in hun veiligheidsregio. De feiten zijn bekend. Nu nog anders kijken!

Anders kijken naar vrijwilligheid bij de brandweer

Zie ook

#IkKijkAnders naar Vrijwilligheid

30 november 2023
Lees meer over #IkKijkAnders naar Vrijwilligheid
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box