Wat maakt een ploegchef een goede ploegchef?

16 december 2021

De Brandweeracademie ondersteunt ploegchefs met periodieke bijeenkomsten bij sociale vraagstukken op hun brandweerpost. Tijdens de eerste reeks bijeenkomsten in oktober ging het gesprek over de vraag: wat maakt een ploegchef een goede ploegchef?

Op veel brandweerposten spelen vergelijkbare sociale vraagstukken die direct invloed kunnen hebben op het werk(plezier) van brandweermensen. Denk daarbij aan generatieproblemen op de post en het tegelijkertijd moeten aannemen van een (grote) groep aspiranten. Of aan conflicten tussen brandweermensen in de ‘koude fase’ die effect hebben op het brandweeroptreden.

Uit een behoeftepeiling onder 349 ploegchefs werd bevestigd dat leren van elkaar en met elkaar in gesprek gaan als enorme meerwaarde wordt beschouwd. Daarom organiseert de Brandweeracademie een serie bijeenkomsten om ploegchefs (beroeps) en postcommandanten (vrijwillig) te ondersteunen bij dit soort sociale vraagstukken.

In gesprek

Op 6, 12 en 13 oktober vonden de eerste bijeenkomsten plaats in Alkmaar, Den Haag en Veenendaal. Iedere bijeenkomsten bestond uit drie onderdelen:

  1. In gesprek over de laatste inzichten uit onderzoek: welke rollen heeft een ploegchef? Wanneer sta je tussen en wanneer sta je boven de ploeg? Welke dilemma’s spelen er t.a.v. jouw positie als ploegchef?
  2. Een casus uit de veiligheidsregio waar de bijeenkomst plaatsvond
  3. Tijdens intervisie wisselden de deelnemers in kleine groepjes ervaringen en kennis uit over zelf ingebrachte vraagstukken. Hierbij kwamen onderwerpen aan bod als ‘grenzen bewaken’, generatie verschillen en groepsgedrag.

Van de verslagen van de drie bijeenkomsten is één beeldverslag gemaakt.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box