Werk in uitvoering: Proeftuin Vakbekwaam worden en blijven

22 juli 2021

In 2018 bestond brandonderzoek tien jaar. Na het opbouwen van deze discipline is het nu tijd om vooruit te kijken en tijd om nog sterker de samenwerking met elkaar op te zoeken. Er ligt op dit moment een landelijke visie op de doorontwikkeling van brandonderzoek. Om te voorkomen dat het een papieren visie blijft, zijn er vijf proeftuinen ingericht om de visie te vertalen naar de praktijk. In een serie interviews brengen we de proeftuinen onder de aandacht. Vandaag een interview met Robert van den Ende, aanvoerder van de proeftuin Vakbekwaam worden en blijven en Coördinator Brandonderzoek & Projectleider bij het BAS team VR Haaglanden.

1 Waarom een proeftuin Vakbekwaam worden en blijven?

‘We hebben een goede opleiding Brandonderzoek, maar de wereld staat niet stil’, zegt Robert. Inmiddels hebben we ook te maken met nieuwe ontwikkelingen zoals zonnepanelen, lithiumbatterijen en waterstof. Dit willen we ook graag in de opleiding en de bijscholing brandonderzoek meenemen. Daarnaast willen we het brandonderzoek verbreden naar incidentonderzoek. Samen met de proeftuin Verbreding naar incidentonderzoek gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn. Moet er een nieuwe opleiding komen, of gaan we naar een modulair opleidingssysteem met bijscholingen? Dat zijn allemaal vragen die we in deze proeftuin onderzoeken.’

Kiezen

Binnen deze proeftuin wordt ook hard gewerkt aan een kwalificatieprofiel voor de opleiding tot brandonderzoeker. ‘Momenteel krijg je een certificaat na afronding van de opleiding. Dat willen we graag anders. Het is een professionele opleiding die goed staat aangeschreven in Europa en daar hoort een diploma bij. Daarvoor moeten een gedegen kwalificatieprofiel en toetswijzer geschreven worden. Het betekent ook dat het examenbureau beoordeeld moet worden én dat trainers voortaan niet óók mogen examineren. Zij zullen dus een keuze moeten maken.’

FIT Certificaat

Ook internationale certificering krijgt aandacht binnen deze proeftuin. Robert: ‘In Nederland zijn enkele brandonderzoekers die het certificaat Fire Investigation Technician van de IAAI hebben behaald. De International Association of Arson Investigators is een internationale beroepsvereniging van meer dan 9000 professionals op het gebied van brandonderzoek. Het certificaat is internationaal erkend, maar wel gericht op de Amerikaanse situatie, waar brandonderzoekers altijd in de lead zijn bij brandonderzoek. In Nederland is de situatie toch wel anders omdat hier de politie ook een belangrijke rol speelt. Daarom zijn we bezig met het schrijven van een Plan van Aanpak. Hierin bekijken we hoe we de samenwerking verder vormgeven en of misschien de samenwerking met België en Groot Brittannië verder uitgebouwd wordt. Misschien komen we wel tot een Europees certificatieprogramma!

2. Met wie werk je samen?

Om het kwalificatieprofiel aan te passen, werkt Robert samen met een kleine groep mensen: Richard Schepers, coördinator Proeftuinen brandonderzoek, Ymco Attema, voorzitter van de landelijke vakgroep Brandonderzoek, Joost Ebus, docent van de opleiding en Hans Veltkamp, decaan bij het IFV. Robert: ‘Voor de mogelijke uitbreiding van het onderwijsprogrammaprogramma met andere incidenten en voor de bijscholingen werken we samen met brandonderzoekers en onderwijskundigen vanuit het IFV. Dit moet nog een vaste vorm krijgen, maar de lijntjes liggen er al wel.’

3. Wat is de planning?

Het doel is om te komen tot een diploma voor de opleiding brandonderzoek. Einde van dit jaar is niet haalbaar en realistisch. We zijn daarbij ook afhankelijk van externe partijen. Bovendien staat de opleiding ook open voor deelnemers vanuit de verzekeringsbranche en de politie, die geen eigen opleiding meer heeft. Het is nog niet duidelijk of er daardoor ook andere partijen ingeschakeld moeten worden. Dat zijn we aan het uitzoeken. In 2022 gaan we aan de slag met het trainingsprogramma: bijscholingen op het gebied van nieuwe ontwikkelingen en de samenwerking met natuurbrandonderzoek en incidentonderzoek. Dat sluit mooi aan bij de proeftuin Verbreding naar incidentonderzoek; zij zijn volop bezig en als zij in kaart hebben wat de wensen zijn, dan kunnen wij die opnemen in een gedegen trainingsprogramma.

4. Wanneer is voor jou het project geslaagd?

‘Dat vind ik moeilijk te zeggen. In ieder geval vind ik het belangrijk dat de opleiding met een diploma wordt afgesloten. Daarnaast hebben we het doel om een goed en gedegen trainingsprogramma neer te zetten. Als we dat in ieder geval kunnen realiseren, is het project voor mij geslaagd.’

5. Wil je nog een oproep doen aan de brandweercollega’s?

‘Jazeker’, zegt Robert enthousiast. Ik ben heel benieuwd wat de brandonderzoekers in het trainingsprogramma terug willen zien. Natuurlijk hebben we vaste onderwerpen zoals fotografie en elektra en waarschijnlijk is er ook behoefte aan lithiumbatterijen, accu’s en dergelijke. Maar dat horen we graag van de brandonderzoekers zelf. Laat het ons dus weten, zodat we ons programma steeds kunnen aanpassen. Graag ontvangen wij jouw suggesties per mail.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box