Werken aan een toekomstbestendige brandweer

04 april 2022

Onlangs deden achttien Europese brandweerofficieren mee aan de eerste editie van het Europese Officer Development Program (ODP). Het doel van ODP is om leiders van de brandweer zich te laten buigen over strategische vraagstukken die van belang zijn voor de brandweer in Europa, nu en in de toekomst.

Het programma bestond uit een aantal korte online bijeenkomsten en een programma op locatie bestaande van vijf dagen. Deze vijfdaagse vond plaats bij NIPV. Ook werd de Twente Safety Campus bezocht. In het programma stond het toekomstbestendig maken (‘futureproofen’) van de brandweer centraal: onder andere op het vlak van duurzaamheid, zoals een veilige energietransitie en een meer diverse samenstelling van personeel van de brandweer. Ook was er aandacht voor hoe de brandweer een proactieve en positieve bijdrage aan Europees beleid kan leveren op het vlak van duurzaamheid en in algemene zin.

Basis voor toekomstige samenwerking

Marianne Heijndijk, projectleider FEU-ODP 2022 bij NIPV: ‘De deelnemers hebben kennis en ideeën opgedaan die ze direct in hun dagelijkse werk kunnen gebruiken. Ze leerden elkaar op professioneel en persoonlijk vlak kennen en ze hebben een mooie basis gelegd voor toekomstige samenwerking. Dat is ook één van de doelen die de FEU met dit programma heeft. Het is mooi dat we met een programma als ODP hier een bijdrage aan kunnen leveren.’

Vervolg

ODP is een initiatief van de Federation of European Fire Officers (FEU), gefaciliteerd door NIPV. Deze organisaties hebben het programma gezamenlijk ontwikkeld. De FEU verwacht in de toekomst meer edities van het ODP programma aan te gaan bieden. Kijk voor meer informatie over de activiteiten op de website van de FEU.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box