Leren door After Action Review

De brand is bestreden. De ploeg rolt de slangen op en pakt alle gebruikte spullen in de tankautospuit. Gereed voor de volgende inzet. Wel heeft het team nog vragen over het eigen optreden bij deze brand.

Wat was het plan? Wat is er daadwerkelijk gebeurd? Met deze vragen van de After Action Review (AAR) reflecteer je op de inzet. Wat ging er goed en wat ging er minder goed? Weten we van elkaar waarom we de dingen doen zoals we ze doen? Begrijpen we waarom iets wel of niet heeft gewerkt? Om antwoord te krijgen op dit soort vragen heb je elkaar nodig. Bij wat de een als vanzelfsprekend ervaart, stelt de ander juist vragen. Daarom wordt na iedere inzet, oefening of wedstrijd met het team besproken hoe het ging.

Wat hebben we deze keer geleerd en hoe houden we dat vast?

Inzicht delen

Het belangrijkste bij AAR is gelijkwaardigheid en naar elkaar luisteren en echt te horen wat de ander zegt. Het draait immers niet om gelijk krijgen, maar om inzicht te delen en daarvan te leren.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box