Basismodule Brandveilig leven

Dat weet JIJ toch?

Dag buur! Ik las vandaag in de krant over het gevaar van koolmonoxide, zelfs bij nieuwe cv-ketels. Maar waar moet ik op mijn zolder met schuin dak nu precies die CO-melder ophangen? Dat weet jij toch? Jij werkt bij de brandweer.

Voor iedereen die bij de brandweer/veiligheidsregio werkt, zowel in een ‘warme’ als ‘koude’ functie, is het goed om actuele basiskennis van brandveiligheid te hebben. Allereerst om de veiligheid in je eigen huis goed te regelen. Maar ook om gevraagd en ongevraagd de mensen om je heen te adviseren. Want ook jij krijgt op een verjaardag, bij het buurtfeest, op de sportclub of waar dan ook wel eens vragen over brandveiligheid, omdat mensen weten dat je bij de brandweer werkt. Maar weet jij precies waar die CO-melder moet hangen? Ken jij de nieuwste inzichten voor eerste hulp bij brandwonden? En hoe zit het ook alweer met het wel of niet gebruiken van blusdekens bij vlam in de pan?

Lesmodule Brandveilig leven - Dat weet jij toch?

Meer informatie

Voor vragen, ideeën en opmerkingen kun je terecht bij:

Henk Jongen: henk.jongen@vggm.nl,

of communicatie@brandweernederland.nl

Basismodule

Landelijk is een uniforme lesmodule ontwikkeld om er voor te zorgen dat iedereen bij de brandweer/veiligheidsregio over de juiste basiskennis brandveiligheid beschikt.

De basismodule Brandveilig leven biedt basiskennis over:

  • het ontstaan van brand
  • het voorkomen van brand
  • hoe te handelen bij brand

Na het doorlopen van de module kun je jouw eigen woning brandveiliger maken, deze kennis delen in je naaste omgeving en zo nodig handelend optreden bij brand. Zo kunnen we met elkaar de maatschappij nog brandveiliger maken.

Doelgroep

De basismodule Brandveilig leven is zowel voor de repressieve (vrijwilligers en beroeps) als de niet-repressieve medewerkers van de brandweer/veiligheidsregio. In de module wordt onderscheid gemaakt tussen beide doelgroepen vanwege het verschil in kennis en ervaring.

Opzet

De basismodule bestaat uit twee delen: een e-module met opdrachten in de ELO (Elektronische Leeromgeving) en een praktijkbijeenkomst. De verwachting is dat het praktijkdeel ongeveer twee uur duurt voor de repressieve collega’s, terwijl dat voor de niet-repressieve collega’s drie tot vier uur zal zijn. Dat laatste komt doordat deze groep collega’s meer tijd nodig heeft voor het leren van het handelend optreden bij brand: het melden en blussen van een brand). Het volgen van de e-module kost ongeveer een uur. Dat is getest in een pilot.

Om de basismodule in de eigen regio voor te bereiden, is een implementatieplan gemaakt. Ook is een kennisdocument beschikbaar dat aan het einde van het praktijkdeel aan de deelnemers als boekje kan worden uitgereikt of digitaal toegezonden kan worden. Dit document is een handig naslagwerk.

Van Strategische reis tot uitvoeringsagenda

De wereld om ons heen verandert. Dit gaat samen met nieuwe risico’s De brandweer zal zich ook op deze risico’s moeten richten.

Van Strategische reis tot uitvoeringsagenda
Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box