Begrafenis Bijstand Team Brandweer

Brandweermensen staan 24/7 met hart en ziel klaar voor onze maatschappij. Soms zelfs met gevaar voor eigen leven. Want ons brandweervak is niet zonder risico’s. Soms gaat het mis en betalen brandweermensen de hoogste prijs voor hun toewijding aan onze maatschappij. Het Begrafenis Bijstand Team (kortweg BBT) is een landelijk opgezet team, dat in actie komt na dodelijke ongevallen van brandweermensen.

Als een brandweercollega omkomt tijdens de uitoefening van het brandweervak, dan heeft dat grote impact op de familie en op de brandweerorganisatie. Er komt veel op hen af. Het BBT kan hierbij op alle fronten ondersteuning verlenen.

Uitvaartceremonie met korpseer

Als iemand overlijdt tijdens het uitoefenen van het brandweervak, kan aan de familie worden aangeboden om een uitvaartceremonie met korpseer te organiseren. Bij de organisatie en uitvoering daarvan komen vele, niet dagelijkse routinezaken aan de orde. Als de familie het wenst, kan het BBT hieraan een bijdrage leveren. Het team organiseert de plechtigheden voor de directe familie van betrokkene(n). Voor zover het vastgestelde protocol het toelaat, wordt daarbij rekening gehouden met specifieke wensen van de nabestaanden.

Ondersteuning voor het getroffen korps

Daarnaast probeert het team het getroffen korps waar mogelijk te ondersteunen om zo geleidelijk aan de paraatheid en inzetbaarheid weer te kunnen garanderen. Dit doen zij door allerlei zaken in de eerste rouwweek op te pakken en uit te (laten) voeren. Ook worden plannen voor de langere termijn opgesteld. Het team heeft in de loop der jaren veel ervaring opgebouwd en beschikt over professionele leden die de nodige expertise en ondersteuning kunnen bieden. Het team is op afroep beschikbaar.

Collega’s staan klaar

De vaste kern van het BBT komt uit heel Nederland. Als het nodig is leveren nog meer brandweermensen hun bijdrage aan het op waardige wijze afscheid nemen van een collega. Het BBT richt zich vooral op samenwerking met het getroffen korps en op het leveren van kwaliteit. Dat doen zij allemaal ten dienste van een familie die afscheid moet nemen van een dierbare. Het is zwaar werk, dat zeker. Maar ook enorm dankbaar werk.

Brandweerbetrokkenheid

In andere gevallen van overlijden van (oud-)brandweermensen kan worden gekozen voor een uitvaartceremonie met brandweerbetrokkenheid. Het BBT kan voor deze uitvaartceremonies geen fysieke ondersteuning leveren maar voor advies kan contact opgenomen worden met de secretaris. Dit kan via telefoonnummer 026 355 24 55 of per e-mail.

Contact

Ondersteuning van het Begrafenis Bijstand Team is mogelijk als een brandweercollega komt te overlijden bij de uitvoering van brandweertaken en op het moment van overlijden in actieve dienst was. De inzet kan worden aangevraagd door of namens een voorzitter of directeur van een Veiligheidsregio, een burgemeester of een brandweercommandant. Ook andere hulpverleningsdiensten kunnen een beroep op het team doen.

Voor een verzoek om ondersteuning bij een uitvaart met korpseer kan 24 uur per dag contact worden opgenomen met het Begrafenis Bijstand Team via telefoonnummer 088 051 13 22

Heb je een vraag, opmerking of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar: bbt@brandweernederland.nl.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box