Energietransitie

Nieuwe energie, andere aanpak

In een ondergrondse parkeergarage die vol staat met laadpalen voor elektrische auto’s ontstaat een brand. Een hybride auto vat vlam, lekt brandstof en binnen afzienbare tijd ontstaat een kettingreactie van branden. Door de ontbranding van een brandstofcelauto ontstaat een fakkelbrand en kort daarna explodeert de waterstoftank. Metingen rond het incident wijzen op een chemische brand. De technische ruimte waarin de buurtbatterij staat, blijkt namelijk niet bestand tegen de felle brand.

Elektrische voertuigen, hybride auto’s, voertuigen op waterstof of LNG, buurtbatterijen, windturbines, zonnepanelen. De overgang naar nieuwe technieken en vormen van energiegebruik is in volle gang. Bij de ontwikkeling en in gebruik name is voor brandveiligheid vaak niet veel aandacht. Maar als er iets misgaat, is de brandweer meestal als eerste ter plaatse. Wat betekenen de nieuwe ontwikkelingen voor de veiligheid en voor de inzet van de brandweer? Het is belangrijk om als brandweer de werking en de risico’s te kennen. Om goed voorbereid te zijn is het van belang om bij de ontwikkelingen aan te sluiten. Kennis opdoen, bijhouden en delen.

Alternatief aangedreven voertuigen

Het dashboard AAV geeft een beeld van incidenten met alternatief aangedreven voertuigen, waarbij de brandweer betrokken is geweest.

Open het dashboard

Programma veilige energietransitie

Eind 2020 heeft de RCDV ingestemd met het programmaplan veilige energietransitie. Dit programmaplan, gebaseerd op het eerder vastgestelde koersdocument, beschrijft hoe er langs drie lijnen wordt gewerkt om de energietransitie zo veilig mogelijk te laten verlopen. De stuurgroep Veilige energietransitie monitort de voortgang van het programmaplan, dat wordt uitgevoerd door een programmamanager in nauwe afstemming met het NIPV.

Werken in districten

Om niet elke regio hetzelfde wiel uit te laten vinden zijn de belangrijkste thema’s verdeeld over districten. Hier lees je welk district welk onderwerp heeft geadopteerd. Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de energietransitie zijn de thema’s van de districten in 2024 aangepast op de actuele situatie.

Contactpersonen

 • Noord 3: Earryt Boetes (VRF)
  Waterstof in wijken en woningen
 • Noord-West 4: Johan de Vries (VRAA)
  Waterstofproductie, -opslag, – transport
 • Midden 3: Jeroen Keyser (VRU)
  PV-systemen
 • Zuid 6: Paul van Dooren (VRBZO)
  Automotive
 • West 4: Teun Payens (VRHM)
  Bedrijfsmatige opslag Li-ion-batterijen en Energie Opslag Systemen
 • Oost 5: Jan Pieter Duhen (VGGM)
  Publieksvoorlichting

Veilige Energietransitie Live

In de eerste helft van 2021 organiseerden het NIPV en Brandweer Nederland een serie webinars over de veiligheidsaspecten van de energietransitie: Veilige Energietransitie Live. In vier afleveringen behandelen we de thema’s waterstof, elektrificatie, zonneweides en automotive.

Je kunt de webinars hier terugkijken via ons YouTube-kanaal.

Bekijk de webinars

Dossier Veilige energietransitie

Kijk voor meer informatie, handreikingen, infobladen etc. over energietransitie en veiligheid op de website van het NIPV

Naar het dossier Veilige energietransitie

Meer weten?

Dit is een afbeelding van Willemjan Muysson Dit is een afbeelding van Willemjan Muysson
Willemjan Muysson
Programmanager Veilige Energietransitie
willemjan.muysson@vr-rr.nl
Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box