Hoogteredding

voor redden op hoogte en diepte

Bij het schoonmaken van een mestsilo glijdt de boer uit. Hij maakt een flinke smak en kan niet meer zelf overeind komen. Zijn zoon die bovenaan de ladder is blijven staan om een oogje in het zeil te houden, belt 112. De brandweer wordt gealarmeerd en ook het hoogtereddingsteam wordt ingeschakeld. De mestsilo heeft een hoogte van zes meter en de enige toegang is via het dak. Snel optreden is van levensbelang. Ondanks de adembescherming die de boer draagt, krijgt hij toch last van de giftige mestgassen.

Het redden van mensen op hoogte of diepte behoort tot de primaire taken van de brandweer. Dat lukt niet altijd met de gangbare middelen. Als een autoladder of hoogwerker niet goed bij het incident kan komen, zetten we gespecialiseerde hoogtereddingsteams in. Zij zorgen voor redding op hoogte, in diepte en op andere moeilijk bereikbare plaatsen.

Vier teams

In Nederland zijn er vier hoogtereddingsteams. Deze zijn gestationeerd in de regio’s:

  • Utrecht,
  • Rotterdam-Rijnmond,
  • Brabant-Zuidoost en
  • Zeeland.

Andere regio’s kunnen een beroep doen op een van deze hoogtereddingsteams. Om de inzetsnelheid te versnellen en het werkgebied te vergroten, kan er gebruik worden gemaakt van de politiehelikopter.

Hoger en complexer

De vraag naar hoogteredding stijgt. Objecten als windturbines en bouwkranen nemen in aantal toe en worden hoger. Ook wordt er steeds meer ondergrondse gebouwd en wordt de ondergrondse infrastructuur uitgebreid. De hoogtereddingsteam worden speciaal getraind om op dergelijke lastige bereikbare plaatsen mensen te redden. Ze hebben veel ervaring met het werken op hoogte, bijvoorbeeld door hun werk bij Defensie, als boomverzorger of als ervaren klimsporter. Klimmen, afdalen en het naar beneden takelen van slachtoffers vragen veel praktijkervaring. Er worden strenge veiligheidseisen gesteld aan de inzet van een hoogtereddingsteam, zodat onze mensen veilig hun werk kunnen doen.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box