Informatievoorziening

Bij een melding moet je weten waar je naar toe moet en welke risico’s je kunt tegenkomen. Geef je voorlichting in een wijk, dan wil je actuele gegevens over branden en brandoorzaken uit dat gebied laten zien. Als brandonderzoeker is het interessant om te weten of ergens anders een soortgelijke brand is geweest en hoe deze is ontstaan. Je gaat een brandveiligheidscontrole uitvoeren in een gebouw, dan wil je wel de historie van de locatie weten.

VeRA

VeRA is de Veiligheidsregio Referentie Architectuur. Goede toepassing hiervan zorgt voor een samenhangende informatievoorziening.

Voor informatiespecialisten is er een bijbehorend wiki-platform: VeRA Online.

Het belang van VeRA
Samen slimmer met data

Op kantoor, in de meldkamer, de MDT of de CoPI bak; we gebruiken overal dezelfde kaartlagen als basis.

Jan van der Poel, voorzitter Vakgroep GEO

Programma Informatievoorziening 2020-2025

Computers en digitale informatie hebben het werk van de brandweer de afgelopen jaren sterk veranderd. Al sinds het begin van deze eeuw werken brandweerkorpsen intensief samen op het gebied van informatievoorziening, de laatste jaren als onderdeel van de veiligheidsregio. Het Programma Informatievoorziening veiligheidsregio’s is daarin een volgende stap. Hierin werken de veiligheidsregio’s samen met het Instituut Fysieke Veiligheid, ketenpartners en leveranciers aan landelijke standaarden en voorzieningen, zodat informatie beter, robuust, beheersbaar en goedkoper beschikbaar komt voor de regio’s.

Bekijk het Programma Informatievoorziening 2020-2025.

iNowIT

iNowit initieert, stimuleert en verbindt innovatieve initiatieven op het gebied van informatiegestuurde veiligheid. Dit met als doel veiligheidsregio’s en crisispartners richting te geven in de digitale toekomst.

Aan onderstaande projecten levert of leverde iNowit inhoudelijke expertise. De kennis die hieruit voortvloeit wordt continu gedeeld met relevante stakeholders.

  • Driver+ voor crisismanagement (Europees project)
  • Virtuele Assistent (coalitie Programma IV)
  • Assistance project (Europees project)

Ook SmartCity’s, Digital Twins en andere, actuele ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd door iNowit.

Lees ook het interview in de nieuwsbrief van het Programma Informatievoorziening.

Geo4OOV

Het Programma Informatievoorziening heeft een aantal landelijke basisvoorzieningen opgeleverd. Eén daarvan is Geo4OOV. Deze voorziening bevat een heleboel geografische data waar alle veiligheidsregio’s gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld locaties van brandkranen, risicovolle objecten of van zorglocaties met niet-zelfredzame personen. Voor-, tijdens of na een incident; Geo4OOV bevat waardevolle informatie voor elk proces en is een stevige basis voor informatiegestuurd werken.

Ga naar www.geo4oov.nl

Meer weten?

Dit is een afbeelding van Programma Informatievoorziening Dit is een afbeelding van Programma Informatievoorziening
Programma Informatievoorziening
programmaiv@nipv.nl
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box