Ondersteuningsteam Brandweer

Collegiale ondersteuning bij grote incidenten

Naar aanleiding van onder andere de uitkomsten van de leerarena’s Moerdijk en Kijfhoek, zijn we tot de conclusie gekomen dat we de collegiale ondersteuning op landelijk niveau breder kunnen organiseren. Zo kunnen we elkaar als regio’s nog beter ondersteunen bij grote incidenten. Daarom is het Ondersteuningteam Brandweer (OTB) opgezet.

Wat doe het OTB?

Het OTB ondersteunt op landelijk niveau de regio’s bij grote incidenten. Regio’s kunnen het OTB vragen voor:

  • communicatie tijdens een incident (duiden incident op landelijk niveau)
  • coördinatie/ondersteuning bij (externe) onderzoeken vanaf de acute fase
  • expertise Risicobeheersing (adviezen over vergunningen/ vergunningstrajecten)
  • denktank (op afstand)

Hierbij geldt het uitgangspunt dat het OTB ondersteunend is. De regie blijft in handen van de regio.

Procedure OTB

In het geval van een groot incident of een ramp belt de betreffende regio de meldkamer Brabant-Noord op nummer: 088 06 18 124.
De meldkamer Brabant-Noord neemt op haar beurt contact op met het kernteam OTB.
Eén van de coördinatoren van het OTB neemt contact op met de desbetreffende persoon van de regio.

Contact met het OTB

Heb je het Ondersteuningsteam Brandweer nodig?
Neem dan contact op met de meldkamer Brabant-Noord: 088 06 18 124

Vragen

Heb je vragen over het OTB?
Stuur dan een mail naar van het kernteam OTB.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box