Schoon werken

Het was hard werken. Vooral bij deze zomerse temperaturen plus de bijkomende hitte van het vuur. Maar de binnenbrand is geblust. Opluchting alom. De ademmaskers gaan af. Er wordt nog wat nagepraat over de inzet. De slangen worden opgerold en de brandweercollega’s stappen weer de wagen in. Of toch niet?

Bij het blussen van brand word je blootgesteld aan schadelijke stoffen. Deze zitten onder andere in rook en roet. Daarom draag je beschermende kleding en adembescherming. Uit recent onderzoek is gebleken dat blootstelling aan deze stoffen nadeliger voor je gezondheid is dan eerder is gedacht. Hier wordt nu meer onderzoek naar gedaan. We weten nog niet precies hoe schadelijk de blootstelling aan deze stoffen is. Maar met de kennis die we wel hebben, weten we dat we anders moeten gaan werken. Dit om schadelijke effecten op de lange termijn zoveel mogelijk te beperken.

Schoon werken: altijd en overal

We moeten niet alleen schoner werken bij een repressieve inzet, maar zeker ook bij realistisch oefenen, brandonderzoek, logistiek, onderhoud en reiniging van persoonlijke beschermingsmiddelen. Schoon werken gaat om bewust omgaan met je eigen veiligheid en dat van je collega’s en naasten. Met eenvoudige maatregelen, zoals je handen wassen voor het eten, je pak schoon houden, kun je al veel bereiken. In de landelijke handreiking staan kaders en adviezen om schoner te werken. Schoon werken is een taak van ons allemaal.

Gezichtsbeharing en ademlucht

De vakgroep Arbeidsveiligheid en het Kenniscentrum Arbeidsveiligheid van het IFV hebben onderzocht welke regels en richtlijnen er gelden bij het gebruik van het ademluchtmasker in relatie tot gezichtsbeharing en het dragen van een bril en/of balaclava. De hieruit ontstane handreiking geeft regio’s inzicht in welke regels er gelden en welke mogelijke risico’s er zijn bij onjuist gebruik van het ademluchtmasker.

Contact

Wil je meer weten over dit onderwerp, of heb je een opmerking?
Stuur dan een e-mail: arbeidsveiligheid@brandweernederland.nl

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box