Stalbranden

Het is een zomerse dinsdag als boer Rudi een medewerker van de buurman wild ziet zwaaien. Hij kijkt rond en ziet rook uit één van zijn varkensstallen komen. In paniek rent hij terug naar zijn bedrijf om te redden wat hij redden kan. Maar het is al te laat, het vuur grijpt snel om zich heen en het te gevaarlijk om de stal nog binnen te gaan. Twee stallen branden af en alle varkens komen om.

Een stalbrand heeft grote impact. Een met zorg en hard werken opgebouwd agrarisch bedrijf en goed verzorgde dieren gaan verloren. Dat heeft een grote impact op de agrariër, diens gezin, de directe omgeving, het dierenwelzijn en de betrokken hulpverleners. Daarbij heeft een stalbrand gevolgen voor de bedrijfscontinuïteit (op korte en lange duur) en mogelijk ook voor de reputatie van het bedrijf.

Brandweer Nederland zet zich samen met LTO Nederland, POV, de Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars en overheid in om de brandveiligheid te vergroten zodat er minder dieren omkomen door stalbranden.

De nachtmerrie van iedere veehouder

Actieplan brandveilige stallen 2018–2022

Aanpak voor het verminderen van het aantal stalbranden. Dit actieplan is een vervolg op het Actieplan Stalbranden 2012-2016.

Naar het actieplan

Brandveilige veestallen

Praktische tips om uw stal brandveiliger te maken
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box