Onderzoek naar toekomstbestendig brandweerwerk klaar

De ontwikkelingen in techniek en maatschappij hebben gevolgen voor ons brandwerk. Niet voor het eerst kijken we naar hoe onze rol en positie ook in de toekomst kan zijn. Het onderzoek hiernaar is afgerond. Met de kennis en inzichten uit het onderzoek kan de RCDV haar strategische agenda voor de komende jaren opstellen.

Jeugdbrandweer

Een speciale rol tijdens het onderzoek was weggelegd voor de jeugdbrandweer. De jeugd kijkt anders naar het werk omdat zij nu en straks voor hele andere uitdagingen staan. Denk aan de krapte op de woningmarkt.

Onze uitdagingen zijn velerlei. Denk aan de zoektocht naar meer diversiteit en inclusiviteit in ons personeelsbestand, het behoud van vrijwilligers, het klimaat (denk aan meer natuurbranden en overstromingen), duurzame samenleving en de energietransitie (meer elektrische toepassingen in en om het huis en in het verkeer), cyberveiligheid , datadriven samenleving en meer dan ooit samenwerken in de veiligheidskolom.

Herkenbaar rapport

‘Ik ben buitengewoon trots op het rapport dat er nu ligt’, vertelt Petra de Kam, directeur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en voorzitter van de Stuurgroep Toekomstverkenning brandweer. ‘Ondanks de coronabeperkingen is het ons gelukt om meerdere malen met grote groepen mensen van binnen én buiten de brandweer naar de toekomst te kijken. Dat is belangrijk omdat – zoals het rapport laat zien – een toekomstverkenning geen wiskundig proces is waar een bepaalde concrete uitkomst uit rolt. Alle deelnemers hebben de ruimte en vrijheid gekregen om elkaar aan te vullen en de toekomstvisie van de brandweer te verrijken. Op deze manier hebben we een rapport gekregen waarin iedereen zich kan herkennen. Het is echt een rapport van ons samen geworden.’

Rapport en de interactieve samenvatting

Op de pagina Toekomstverkenning Brandweer 2022-2030 kun je rapport en de interactieve samenvatting downloaden.

Behalve voor de brandweer is een soortgelijke toekomstverkenning voor het vakgebied crisisbeheersing uitgevoerd. Zie voor meer informatie de pagina Toekomstverkenning Crisisbeheersing.

Zie ook

Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box