Onderzoek naar toekomstbestendig brandweerwerk

De ontwikkelingen in techniek en maatschappij hebben gevolgen voor ons brandwerk. Niet voor het eerst kijken we naar hoe onze rol en positie ook in de toekomst kan zijn. Het onderzoek hiernaar is dit maal met onze partners opgepakt via de methode Future Search.

Een speciale rol was weggelegd voor de jeugdbrandweer. De jeugd kijkt anders naar het werk omdat zij nu en straks voor hele andere uitdagingen staan. Denk aan de krapte op de woningmarkt.

Behalve voor de brandweer wordt een zelfde toekomstverkenning ook gedaan voor crisisbeheersing, zodat er een strategische agenda voor brandweerzorg en crisisbeheersing voor de komende vijf jaar kan worden gemaakt, en waarmee we onze activiteiten toekomstgericht kunnen oppakken.

Onze uitdagingen zijn velerlei. Denk aan de zoektocht naar meer diversiteit en inclusiviteit in ons personeelsbestand, het behoud van vrijwilligers, het klimaat (denk aan meer natuurbranden en overstromingen), duurzame samenleving en de energietransitie (meer elektrische toepassingen in en om het huis en in het verkeer), cyberveiligheid , datadriven samenleving en meer dan ooit samenwerken in de veiligheidskolom.

De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) wil de kennis en inzichten uit het onderzoek gebruiken om een strategische agenda en een uitvoeringsplan voor de komende jaren op te stellen.


Focus

De focus in de toekomstverkenning brandweer is als volgt:

  • De inventarisatie en beoordeling van nieuwe (te verwachten) ontwikkelingen in de samenleving
  • De mogelijke impact hiervan op eerder geformuleerde trendbreuken/toekomstbeelden en actualisatie van de Brandweer over Morgen (in het vervolg BOM)
  • De kansen, risico’s en strategische vraagstukken die dit oplevert voor een toekomstbestendige brandweer.

Planning

  • Historisch Perspectief: afgerond
  • Literatuurstudie: Q2 2022
  • Future search: Q3 2021
  • Verdiepende interviews: Q1 2022
  • Opstellen duiding: Q1 2022
  • Oplevering eindrapport: Q2 2022

Meer weten?

Dit is een afbeelding van Hans Hazebroek Dit is een afbeelding van Hans Hazebroek
Hans Hazebroek
hans.hazebroek@nipv.nl
Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box