Lessen van een brand waarbij een waterstofbus betrokken was

Op donderdagmiddag 28 oktober 2021 woedde er een felle brand in een busgarage van vervoerbedrijf Arriva aan de Industriestraat in Doetinchem. De schade is na afloop goed zichtbaar; alleen het karkas van de waterstof bus is over.

Om 14:15 uur ontvangt Officier van Dienst René Jolink een melding van een brand. In de kladblokregels staat dat er bij de brand een waterstofbus aanwezig is. Omdat waterstof onzichtbaar, zeer brandbaar en explosief is, vraagt de OVD om een adviseur gevaarlijke stoffen (AGS). Daarnaast vraagt hij om een hoogwerker, een waterwagen en twee tankautospuiten.

Prioriteiten

Op het moment dat hij ter plaatse komt, zijn de andere voertuigen al aanwezig. Joling vertelt: “In de busgarage is sprake van rookontwikkeling, er komt veel warmte vrij en er zijn doffe knallen te horen.” De politie en ambulance zijn al ter plaatse en willen hem eerst bijpraten over de situatie. Jolink kiest ervoor om gelijk door te lopen naar de bevelvoerders, om daar informatie in te winnen over de huidige situatie.

Jolink: “Gezien de situatie, was het gelijk duidelijk dat er niemand naar binnen mocht en dat iedereen op een veilige afstand moest blijven.” Het wordt duidelijk dat er geen mensen meer binnen zijn en dat de loods, inclusief inhoud, niet meer te redden is. Omdat er veel zwarte rookwolken vrijkomen bij de brand, wordt er opgeschaald naar GRIP-1 en wordt er een NL-Alert afgegeven voor omwonenden.

Mijn collega’s die bij een vergelijkbaar incident kunnen komen te staan, wil ik meegeven: “Neem tijdens zo’n incident meteen afstand en roep hulp in van de AGS. Gebruik ook de informatie van politie en ambulancepersoneel om een beeld te krijgen van de situatie.'

René Jolink, Officier van Dienst

Extra materieel en afschaling

“Ik heb een tweede hoogwerker, met een overdrukcabine, ter plaatse geroepen en ingezet om van bovenaf te blussen,” gaat Jolink verder. “Het WTS 500 werd ingezet om te blussen, omdat er vooral mensen nodig waren om slangen uit te rollen, mensen op afstand te houden en de naastgelegen bedrijfspanden af te schermen. De politie gebruikte een drone, zodat ze de situatie van bovenaf in de gaten kon houden.”

Ongeveer 3 uur nadat Officier van Dienst Jolink, de melding binnenkreeg, werd er afgeschaald naar GRIP-0 en was de brandweer alleen nog bezig met het nablussen. In totaal zijn er veertig brandweerlieden bij betrokken geweest.

Terugblik

Jolink kijkt tevreden terug op het incident: “Door goed samen te werken, heeft de brandweer de brand onder controle kunnen krijgen.” Wel zal hij in het vervolg meer aandacht willen besteden aan de informatie van de politie en het ambulancepersoneel. De tip is dan ook om niet te snel aan deze informatie voorbij te gaan.


Foto: Team Brand Onderzoek VNOG

Leervragen

Handelingsperspectieven

Belangrijkste handelingsperspectieven bij deze casus

  1. Start de IBGS-procedure, omdat niet bekend is hoe groot het effectgebied is.
  2. Houd voldoende afstand tot het object waar waterstof aanwezig is vanwege het risico op afblazen en/of escalatie. De te hanteren afstand verschilt per scenario / installatiegrootte; zie hiervoor de aandachtskaarten.

Meer informatie

Meer weten over het optreden bij voertuigen op waterstof? Bekijk dan de aandachtskaarten.


Oproep aan de brandweer: meld incidenten

Het projectteam wil zo veel mogelijk incidenten in de database opnemen. Bent u als brandweerman/-vrouw betrokken geweest bij een incident met een alternatief aangedreven voertuig? Stuur dan een mail naar het projectteam.

Leerzame casussen

Regelmatig plaatsen we interessante en leerzame casussen.

Meer casussen
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box