Lessen van een brand in een BMW iX3

Op een dinsdagavond in november wordt de meldkamer gebeld voor een voertuigbrand op de Wagnerlaan in Naarden. Er staat een elektrisch aangedreven BMW iX3 in brand en er zijn knallen te horen.

Brandonderzoeker Frans van der Veen over het incident: “De brandweer was snel ter plaatse en heeft eerst een verkenning uitgevoerd. Er was veel rookontwikkeling, er waren vlammen zichtbaar in de auto en er waren knallen te horen, die waarschijnlijk uit het accupakket kwamen. Deze signalen duiden op een thermal runaway in het accupakket. Doordat het accupakket verwerkt is tussen de bodemplaten, is het erg lastig bereikbaar.” De auto is opgezocht in het Crash Recovery System (CRS) om informatie over het voertuig in te winnen en snel te kunnen schakelen.

Waterscherm als oplossing

Allereerst wordt er geprobeerd om met HD te blussen en te koelen, maar er wordt al snel overgeschakeld naar LD. “De temperatuur liep op, dus wordt hebben we besloten om een waterscherm onder de auto te schuiven”, vertelt bevelvoerder Richard Ros. “Met de warmtebeeldcamera hebben we de temperatuur gemonitord. We konden daarop zien dat door de inzet van het waterscherm de temperatuur snel begon te dalen.”

Ondanks de plaatsing van het waterscherm, krijgt de brandweer de thermal runaway niet onder controle. “We hebben tot driemaal toe met de warmtebeeldcamera gecontroleerd of de temperatuur laag bleef op het moment dat de koeling stopte, maar uiteindelijk is toch besloten om de BMW in de dompelcontainer te plaatsen”, aldus Ros. “De berger heeft een dompelcontainer gebracht en wij hebben deze vervolgens gevuld met water. De dompelcontainer, met daarin de BMW, moest ergens geplaatst worden. In overleg met de berger, de politie en de gemeente is besloten om de dompelcontainer in Naarden op een parkeerterrein bij de sportvelden te plaatsen. Hier hebben we door de gemeente hekken omheen laten plaatsen.”


Foto: Judith van Dijkhuizen

Tijdens de inzet van de brandweer is er veel water gebruikt, dat in het riool terecht kwam. Omdat dit bluswater schadelijke stoffen kan bevatten, is er overleg gevoerd met de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS). Het bluswater op de incidentlocatie was dusdanig verdund, dat het geen gevaar vormde voor omwonenden. Ros gaat verder: “Het bluswater in de dompelcontainer was natuurlijk wel vervuild, waardoor dit niet op het riool kon worden geloosd. Dit water is speciaal afgevoerd.”

‘Mijn collega’s die bij een vergelijkbaar incident kunnen komen te staan, wil ik meegeven: Laat bij brand in een elektrisch voertuig waarbij (vermoedelijk) het hoofd-accupakket betrokken is gelijk een dompelcontainer alarmeren. Laat ook meteen de OvD aan het incident koppelen vanwege tijd-tempo en extra randzaken die bij dergelijke incidenten gaan meespelen.’

Richard Ros, bevelvoerder

Terugblik

“Door het waterscherm in te zetten daalde de temperatuur snel. Uit het CRS haalden we informatie over de locatie van het accupakket, zodat we snel konden schakelen,” vertelt bevelvoerder Ros. Ook was er duidelijke communicatie tussen de bevelvoerder, OvD, AGS, politie, berger en gemeente.
Het gebruik van het waterscherm heeft goed uitgepakt. Er wordt daarom aanbevolen om dit hulpmiddel op alle tankautospuiten in de regio te laten plaatsen, voor zover dit nog niet het geval is.

Leervragen

Handelingsperspectieven

Belangrijkste handelingsperspectieven bij deze casus

  1. Gebruik CRS, EuroNCAP of leveranciershandleiding om voertuiginformatie te verzamelen.
  2. Benader het voertuig van voren onder een hoek van 45 graden met 2 stralen lage druk en 1 worplengte afstand.
  3. Gebruik een warmtebeeldcamera om te kijken of het accupakket warmer is dan de rest van het voertuig.
    Let ook op roken/dampen van het accupakket of het horen sissen van het accupakket.

Meer informatie

Meer weten over het optreden bij elektrische voertuigen? Bekijk dan de aandachtskaarten.


Oproep aan de brandweer: meld incidenten

Het projectteam wil zo veel mogelijk incidenten in de database opnemen. Bent u als brandweerman/-vrouw betrokken geweest bij een incident met een alternatief aangedreven voertuig? Stuur dan een mail naar het projectteam.

Leerzame casussen

Regelmatig plaatsen we interessante en leerzame casussen.

Meer casussen
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box