Lessen van een brand in een elektrische auto

Op vrijdagochtend 19 augustus 2022 ontvangt de brandweer om 11:07 uur een melding van een autobrand aan de Hamburgerbroeklaan in Doetinchem. Onderweg naar het incident, hoort de brandweer dat het om een elektrische auto gaat.

Als de brandweer om 11:15 uur ter plaatse komt, is er niets te zien aan de auto. Omstanders geven aan dat er rook onder de wielkast van de auto vandaan kwam. Aangezien het om een elektrische auto gaat en er giftige gassen vrij kunnen komen, houdt de brandweerploeg afstand van de auto, houdt ze rekening met de windrichting en kijkt ze wat er aan de hand is.

CRS

Bevelvoerder Frank Steenbreker vertelt: “Omdat het accupakket van de auto warmer begint te worden en het ruikt naar verbrande elektronica, hebben we besloten om de auto vast vanaf de onderkant te koelen.” De auto wordt opgezocht in het CRS (Crash Recovery System) om informatie over het voertuig in te winnen en te kijken welke maatregelen genomen moeten worden. De eigenaar vertelt de brandweer dat de auto van een leasemaatschappij is. “Ik heb daarom contact opgenomen met de desbetreffende garage – tevens kantoor van de leasemaatschappij – met het verzoek te komen bepalen of het accupakket betrokken is”, gaat hij verder. “Gunstig was dat de garage ook in Doetinchem zit, waardoor de expert (monteur) al met ongeveer 15 minuten ter plaatse was.”

De garagemonteur heeft de auto verder veiliggesteld door de bedrading van batterijen los te koppelen van de rest van het hoogspanningscircuit. “Dit is voor de brandweer onmogelijk in verband met het benodigde gereedschap en zelfs niet verstandig om te doen, omdat we hiervoor niet voldoende kennis hebben”, gaat Steenbreker verder. “Dit is gedaan nadat wij als brandweer alle maatregelen getroffen hadden, die het CRS ons aangaf om de auto veilig te stellen.”

Thermal runaway

De brandweer heeft met behulp van een warmtebeeldcamera een temperatuurverhoging bij het accupakket vastgesteld. De monteur meet met een infraroodthermometer een temperatuur van 60 tot 70 graden in het accupakket. “Dit bevestigde ons vermoeden dat de temperatuurstijging hoog genoeg was voor een thermal runaway”, aldus Steenbreker. “Om het accupakket goed te kunnen koelen, hebben we samen met de monteur besloten om de auto in een dompelcontainer te laten plaatsen. Er is ook contact opgenomen met de verzekeringsmaatschappij over het plaatsen van de auto in de dompelcontainer, maar de verzekeringsmaatschappij had hierover minimale kennis.”

Vervolgens is er contact opgenomen met het bergingsbedrijf. In eerste instantie kwam er een bergingswagen ter plaatse, zonder een dompelcontainer. Het ter plaatse laten komen van de dompelcontainer is uiteindelijk geregeld via de OvD. Steenbreker vertelt: “In afwachting van de dompelcontainer hebben we met lage druk de auto ook van binnen gekoeld. Toen de dompelcontainer ter plaatse was, is de auto in de container gehesen en op het kazerneterrein van Doetinchem gestald.”

Terugblik

De bevelvoerder is tevreden over de inzet. “Door de auto in het CRS op te zoeken, konden we de expert er gelijk bij halen”, aldus Steenbreker. De expert kon controleren of het accupakket betrokken was en wat er gedaan moest worden om het incident te bestrijden.
In het vervolg zou volgens hem de brandweer het bergen en plaatsen van de auto in de dompelcontainer wat meer uit handen willen geven en overlaten aan de berger, verzekering of de leasemaatschappij.

‘Mijn collega’s die bij een vergelijkbaar incident kunnen komen te staan, wil ik meegeven: Raadpleeg een expert en vraag snel een berger en de verzekering om de auto te bergen. Omdat een dergelijk incident erg statisch en langdurig is, is het ook belangrijk de manschappen van tijd tot tijd op de hoogte te houden van de vorderingen.’

Frank Steenbreker, bevelvoerder

Leervragen

Handelingsperspectieven

Belangrijkste handelingsperspectieven bij deze casus

  1. Gebruik CRS, EuroNCAP of leveranciershandleiding om voertuiginformatie te verzamelen.
  2. Benader het voertuig van voren onder een hoek van 45 graden met 2 stralen lage druk en 1 worplengte afstand.
  3. Gebruik een warmtebeeldcamera om te kijken of het accupakket warmer is dan de rest van het voertuig. Let ook op roken/dampen van het accupakket, het ruiken van deze rook/dampen of het horen sissen van het accupakket.

Meer informatie

Meer weten over het optreden bij elektrische voertuigen? Bekijk dan de zakkaart en aandachtskaart.


Oproep aan de brandweer: meld incidenten

Het projectteam wil zo veel mogelijk incidenten in de database opnemen. Bent u als brandweerman/-vrouw betrokken geweest bij een incident met een alternatief aangedreven voertuig? Stuur dan een mail naar het projectteam.

Leerzame casussen

Regelmatig plaatsen we interessante en leerzame casussen.

Meer casussen
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box