Lessen van een ‘brandende’ Tesla

Op donderdagochtend 16 februari 2023 ontvangt de meldkamer brandweer een melding van een autobrand in Zoetermeer. Kazerne Stadshart Zoetermeer wordt gealarmeerd en de tankautospuit rijdt aan met prio 1. De ploeg krijgt via het kladblok de informatie dat het gaat om een Tesla die brandt en nog aan de laadpaal staat. Bevelvoerder van de tankautospuit Sander Kukler vertelt: “Als je hoort dat een Tesla in brand staat, dan ga je je al dingen afvragen en op basis daarvan ook je inzetplan klaarmaken.”

Bij aankomst zien de brandweerlieden de Tesla aan een ‘Tesla Supercharger’ gekoppeld staan. Aan de voorzijde komt enige witte damp vrij. Kukler geeft aan dat die damp te vergelijken is met lichte oefenrook. De bhv-organisatie is op dat moment de omgeving aan het afzetten en de brandweer maakt deze afzetting nog wat ruimer, rekening houdend met het benedenwindse gebied. Kukler vervolgt: “Bij aankomst had ik twee aandachtspunten: de Tesla wegkrijgen bij het gebouw en de waterwinning op orde krijgen.”

Contact met Tesla

Na de eerste verkenning lijkt de brand nogal mee te vallen. Bevelvoerder Kukler maakt foto’s van het serienummer en kenteken, met de gedachte dat hij eventueel contact kan opnemen met Tesla. De manschappen hebben bij aankomst gelijk de rode noodknop van de supercharger ingedrukt en hiermee het laden gestopt. Met de warmtebeeldcamera proberen ze ook een beter beeld te krijgen. De temperatuur bij het accupakket is rond de 40 graden Celsius. Kukler gaat verder: “Ook na het openen van de kofferbakruimte nam de ploeg geen extra rook, damp of verhoogde temperatuur waar. Sterker nog, tijdens deze stappen was er steeds minder rook te zien.” De bevelvoerder geeft aan dat hij bij een eerder incident met een Tesla contact heeft gezocht met de autofabrikant. Dat doet hij nu opnieuw. Van de meldkamer krijgt hij het noodnummer van Tesla (Roadside Assistance: 013 799 95 25) en spreekt met een expert van Tesla. Deze kan auto’s ook van afstand uitlezen en ziet dat het voertuig onder lading heeft gestaan en dat het accupakket stabiel is.

Geen CO en geen geur

Inmiddels is via de bhv-organisatie het pasje voor de laadpaal gearriveerd en hebben de manschappen de Tesla van de laadpaal losgekoppeld. Kukler vertelt: “Ik heb nog gevraagd of de eigenaar kon komen, maar deze was niet beschikbaar. Ook bood het Crash Recovery Systeem niet meer informatie. Een meting door de manschappen met een viergasmeter gaf aan dat er geen CO aanwezig was. En er was ook geen geur te ruiken. De Tesla-medewerker wilde antwoord op dezelfde vragen als wij. Hij gaf aan dat als er geen CO gemeten wordt én geen geur aanwezig is, er niets aan de hand is.”

Opnieuw dampen

De bevelvoerder vraagt of er een hulpverleningsvoertuig ter plaatse kon komen. De gedachte hierachter was dat dit brandweerpersoneel nog meer expertise heeft op het gebied van alternatief aangedreven voertuigen. Tijdens het wachten op het hulpverleningsvoertuig, nadat de Tesla is afgekoppeld, begint deze een tijdje later opnieuw te dampen. Bevelvoerder Kukler vervolgt: “Ik dacht bij mezelf, het zal niet gaan gebeuren dat als ik wegga er alsnog iets aan de hand is.” Opnieuw neemt Kukler contact op met Tesla en krijgt dan te horen dat het gaat om waterdampvorming. Dit fenomeen is recentelijk vaker gezien en heeft te maken met het snelladen van de accu. Om zo efficiënt mogelijk te laden, wordt de batterij verwarmd naar een temperatuur van maximaal 42 graden Celsius. Tijdens het laden is er een warmtewisselaar actief, die de accu eerst opwarmt en tijdens het laadproces de warmte afvoert als de accu te warm wordt*. Bij dit proces kan bij regenachtig of koud weer dampvorming (condens) ontstaan. Bij Tesla is het al vaker voorgekomen dat klanten hiervoor bellen. Bij de tweede keer dampen is het systeem waarschijnlijk nog een keer geactiveerd door de achtergebleven restwarmte.


* Bij de warmtewisselaar wordt op de condensor van het systeem ijs gevormd (bij het opwarmen van de accu aan het begin van het laadproces). Later in het laadproces wordt de warmte afgevoerd (als de accu te warm dreigt te worden gedurende het laadproces). Als er op de condensor eerst ijs is gevormd bij het opwarmen en vervolgens door diezelfde condensor warmte wordt afgevoerd, ontstaat een warme, vochtige lucht die in de buitenlucht condenseert (als de buitenlucht koud genoeg is). Dit is zichtbaar is als witte damp.


‘Mijn collega’s die bij een vergelijkbaar incident kunnen komen te staan, wil ik meegeven: Zorg dat je goed bent voorbereid en contactgegevens van de leverancier bij de hand hebt. In dit geval Tesla Roadside Assistance: 013 799 95 25. Gebruik warmtebeeldcamera en CO-meter en blijf heel bewust waarnemen wat je ziet, hoort en ruikt.’

Sander Kukler, bevelvoerder

Terugblik

Bevelvoerder Kukler is tevreden over het verloop van de inzet: “Bij een nieuw incident zou ik opnieuw op dezelfde wijze inzetten. Elk incident is weer anders en je moet er zeker niet van uitgaan dat bij de melding van een Tesla in brand het gaat om dampvorming.” Hij geeft mee: “Je kunt beter afschalen dan dat je achteraf gaat opschalen. Je kunt beter goed voorbereid zijn, anders loop je overal achteraan.” Kukler gaat verder: “Zorg daarnaast dat je zelf, of via de meldkamer, de contactgegevens van Tesla bij de hand hebt. Tesla heeft geen lange wachttijden. Je komt snel in contact met een expert, die kan uitlezen wat er met het accupakket aan hand is op basis van het serienummer en kenteken.” Kukler vindt het belangrijk dat dit nieuwe fenomeen van dampvorming (condens) door een warmtewisselaar zo snel mogelijk binnen de andere regio’s gedeeld wordt.

Belangrijkste leerpunten bij deze casus

Deze casus biedt als belangrijk leerpunt dat bij het waarnemen van rook/damp/condens van een elektrisch voertuig, er niet altijd sprake hoeft te zijn van brand.
Dampvorming is te herkennen aan de volgende factoren:

  1. De Tesla wordt geladen of is net geladen met een Tesla Supercharger (kan mogelijk ook bij andere snellaadstations, zoals Fastned etc.).
  2. De buitenlucht is relatief koud of het is koud én regenachtig weer.
  3. De witte damp bevindt zich aan de voorzijde van de auto (de condensor van de warmtewisselaar zit ongeveer tussen de voorwielen).
  4. Meting met een CO-meter of viergassenmeter geeft aan dat er géén CO aanwezig is in de damp.
  5. De warmtebeeldcamera geeft aan dat de temperatuur van de accu lager is dan 45º Celsius.
  6. Er is geen geluid te horen en er komt geen geur van de damp.

Voor zover nu bekend komt de dampvorming alleen voor bij Tesla’s. In de toekomst kan dit fenomeen ook voorkomen bij elk elektrisch voertuig dat een actief warmtesysteem heeft om de accu op te warmen voor optimaal snelladen.


Oproep aan de brandweer: meld incidenten

Het projectteam wil zo veel mogelijk incidenten in de database opnemen. Bent u als brandweerman/-vrouw betrokken geweest bij een incident met een alternatief aangedreven voertuig? Stuur dan een mail naar het projectteam.

Leerzame casussen

Regelmatig plaatsen we interessante en leerzame casussen.

Meer casussen
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box