Database en statistiek natuurbranden

Een statistische registratie van het aantal natuurbranden geeft een beeld van het aantal, de aard en de omvang van natuurbranden. Door het verzamelen van relevante gegevens kunnen toekomstige onderzoeken en beleid over een kwantitatief fundament beschikken.

Doel

Verbeteren van inzicht in het aantal en de aard van natuurbranden door statistische en inhoudelijke registratie, analyse van deze data en aansluiting bij de Europese natuurbrandstatistieken.


In de rapportage die de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) maakte naar aanleiding van de brand op de Strabrechtse Heide in 2010, wordt geconstateerd dat er weinig inzicht is in het aantal en de aard van natuurbranden in Nederland. Registratie van het aantal en de aard van natuurbranden is ook van belang om -op de langere termijn- te kijken naar de invloeden van klimaatverandering, methoden van brandbeheersing en -bestrijding en methoden van terreinbeheer en preventiemaatregelen op de (on)beheersbaarheid van natuurbranden in Nederland.


Resultaten

Het project Database en statistiek natuurbranden levert de volgende resultaten op:

  • Dataset ten behoeve van gerichte analyse van natuurbranden
  • Verkenning met betrekking tot de mogelijkheden van automatische koppeling met data Gemeenschappelijk Meldkamersysteem
  • Eenvoudige, gebruiksvriendelijke toegang voor brandweer en natuurbeheerders voor leveren van input
  • Gebruiksvriendelijke toegang voor TBO-NBO voor het leveren van input en raadplegen van gegevens
  • Uitgebreide mogelijkheden voor analisten om data om te zetten in informatie (statistiek natuurbranden) en verwerken in adviezen en les- en leerstof.
  • Inrichten beheerorganisatie voor database natuurbranden
  • Implementatieplan inclusief communicatieplan
  • In het gehele project wordt afstemming gezocht met de database brandonderzoek van het IFV

Edwin Kok

Co├Ârdinator Database en statistiek natuurbranden

‘Inzicht in het aantal, de aard en de omvang van natuurbranden is ontzettend belangrijk om onderzoeken en beleid te kunnen onderbouwen. Met de opwarming van de aarde is de verwachting dat het aantal natuurbranden ook in Nederland toeneemt, maar zonder statistische registratie is dat niet hard te maken. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren veel maatregelen genomen om natuurbranden beheersbaar te kunnen houden. Op termijn hopen we in de cijfers terug te zien welk effect deze beheersmaatregelen hebben.

Voor de database wordt nauw samengewerkt met natuurbeheerders, natuurbrandonderzoekers en (kennis)instituten die ook belang bij een goede registratie van natuurbranden hebben, zoals de Wageningen Universiteit. Bovendien is het doel om aan te sluiten bij de Europese natuurbrandstatistiek van het European Forest Fire Information System (EFFIS).’

Meer weten?

Dit is een afbeelding van Edwin Kok Dit is een afbeelding van Edwin Kok
Edwin Kok
edwin.kok@nipv.nl

Specialisme Natuurbrandbeheersing

Lees meer over Specialisme Natuurbrandbeheersing
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box