Specialisme natuurbrandbeheersing

Van kilometers afstand zijn dikke grijze rookpluimen te zien. Een rand van geeloranje vlammen baant zich razendsnel een weg over de droge heide. Dieren slaan op de vlucht, mensen worden geëvacueerd. De brandweer arriveert. Uiteindelijk zijn er 23 wagens en 160 brandweermensen nodig om de enorme natuurbrand te blussen.

Het beheersen en bestrijden van natuurbranden is een landelijk specialisme van de brandweer. Natuurbranden zijn complex en zeer divers door de afwisselende vegetatie. Ze hebben ontzettend veel impact, zeker in een dichtbevolkt land als Nederland. Daarom is het nodig om kennis te bundelen, onderzoek te doen en samen te werken met anderen. Niet alleen binnen de brandweerregio’s, maar ook buiten de regiogrenzen en zelfs buiten de landsgrenzen.

Samen en slimmer

We proberen natuurbranden te voorkomen door meer inzicht te krijgen in de risicofactoren en door vooraf zoveel mogelijk maatregelen te nemen. Voor alle natuurgebieden worden daarom de risico’s in kaart gebracht. Op basis daarvan worden scenario’s uitgewerkt en preventieve maatregelen getroffen.
Met het landelijke project Natuurbrandbeheersing willen we de kans op een onbeheersbare natuurbrand zo klein mogelijk maken. We bundelen de kennis, brengen de risico’s in kaart en nemen maatregelen om deze risico’s zo klein mogelijk te maken. We werken daarbij intensief samen met natuurbeheerders en andere partners. Ook werken we met actuele en gedetailleerde data zodat we in staat zijn om met het natuurbrandverspreidingmodel inzicht te krijgen in risico’s en hoe we deze risico’s kunnen beperken.
We vullen onze regionale capaciteit voor grootschalig optreden aan met blushelikopters en (heli)firebuckets. We ontwikkelen verschillende specialismen, zoals bijvoorbeeld brandonderzoekers en specialisten die ingezet kunnen worden bij het gebruik van tegenbrand.

Projecten

Aan de hand van drie thema´s werken we de volgende projecten uit:

Natuurbrandbeheersing

Meer weten?

Dit is een afbeelding van Jelmer Dam Dit is een afbeelding van Jelmer Dam
Jelmer Dam
Landelijk Coördinator Natuurbrandbeheersing
jelmer.dam@nipv.nl

Visie natuurbrandbeheersing

Deze visie beschrijft de strategische koers voor een integrale aanpak van natuurbrandbeheersing voor de periode tot 2030. Het uitvoeringsplan beschrijft de praktische uitwerking van de ambities in de Visie Natuurbrandbeheersing.

Bezoek de pagina Visie Natuurbrandbeheersing

Bezoek de pagina Uitvoeringsplan

Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box