Early Warning droogte

Actueel beeld van de relatieve vochtigheid in vegetatie met behulp van satellietdata

Brandweer Nederland, het IFV, Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Netherlands Space Office werken al sinds 2015 samen aan innovatieve toepassingen om met behulp van satellietdata de vegetatie voor alle natuurgebieden in Nederland in kaart te brengen en zo natuurbrandbeheersing in Nederland te verbeteren (zie: Satellietdata en vegetatiekaarten).

Gedurende dit traject werd duidelijk dat satellietdata ook gebruikt kan worden voor andere relevante doelen, zoals het meten van de relatieve vochtigheid van de strooisellaag en levende vegetatie.

Waarom

De kans op het ontstaan en de mate van ontwikkeling van een natuurbrand wordt in Nederland op dit moment bepaald met een droogte index. Met behulp van meetstations in verschillende veiligheidsregio’s wordt de relatieve vochtigheid van houtmonsters, de luchttemperatuur, luchtvochtigheid en wind gemeten. Deze factoren bij elkaar geven inzicht in de kans op het ontstaan van natuurbranden. De meetstations geven echter geen voldoende gedetailleerd en lokaal beeld van het natuurbrandrisico in heel Nederland. Met behulp van satellietdata kan een meer gedetailleerd en accuraat beeld van de droogte in alle natuurgebieden in Nederland worden verkregen.

Doel

Gezamenlijk ontwikkelen we een product, waarmee we, aan de hand van satellietdata voor alle natuurgebieden in Nederland een prognose kunnen maken van natuurbrandrisico’s. De prognose moet telkens gelden voor de komende 24-48 uur en een samengesteld beeld geven van de relatieve vochtigheid in de strooisellaag en de levende vegetatie. Voor de levende vegetatie wordt onderscheid gemaakt in de kruidlaag (zoals pijpenstrootje) en de struiklaag (onder andere heide).

Resultaat

Het doorlopen van een innovatiepartnerschap, in samenwerking met het IFV, Ministerie van Justitie en Veiligheid, NCTV en Netherlands Space Office. In het traject worden marktpartijen gevraagd om een voorstel voor het meten van de relatieve vochtigheid van de strooisellaag en levende vegetatie met behulp van satellietdata aan te leveren. Het traject moet leiden tot een werkend proof of concept (prototype), waarmee uiteindelijk een landelijke applicatie ontwikkeld kan worden. Na afronding innovatiepartnerschap doorlopen van initiële fase, doorontwikkeling prototype ism VanderSat, onderzoek ten behoeve van vertaling data naar natuurbrandrisico dmv literatuuronderzoek, praktijktest, en vergelijk historische data tevens ism VanderSat validatie satellietdata.

(Foto satelliet: © ESA/ATG)

Meer weten?

Dit is een afbeelding van Nienke Brouwer Dit is een afbeelding van Nienke Brouwer
Nienke Brouwer
nienke.brouwer@nipv.nl

Specialisme Natuurbrandbeheersing

Lees meer over Specialisme Natuurbrandbeheersing
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box