Handcrew

Te voet een natuurbrand bestrijden

De brand in de Deurnese Peel brak uit op een maandagmiddag. De Handcrew is de eerste avond meteen ingezet. In het moeilijk begaanbare terrein paste de Handcrew alle tactieken toe: van het maken van handmatige stoplijnen tot nablussen en het gebruik van vuur om vuur te bestrijden.

Doel

Het realiseren van het landelijk team: de Handcrew. Dit team wordt ingezet ter bestrijding van natuurbranden. De hoofdtaak van de Handcrew is het weghalen van brandstof. Het team is in contact met de vuurlijn en kan daar de vuurlijn en stoplijn borgen. Dit gebeurt te voet met handgereedschap, daarom kunnen ze op alle plekken komen die voor voertuigen onbereikbaar zijn. Het team kan offensief en defensief ingezet worden en bij nabluswerkzaamheden. De Handcrew kan daarnaast samenwerken met andere eenheden op de grond en heeft een goede samenwerking met het FBO (Fire Bucket Operations) team.

Resultaten

  • Een landelijk operationeel, autonoom en opgeleid team.
  • Ervaring door verschillende inzetten.
  • Nieuwe container, waarmee het team autonoom kan optreden.
  • Meerdere teams kunnen geformeerd worden door een opgeleverd operationeel handboek en organisatieplan.
  • Werkwijze die landelijk geborgd is, zodat nieuwe teams makkelijk kunnen instromen.

Projectleider Adriaan ter Huurne

‘De afgelopen jaren heeft de Handcrew een doorontwikkeling gemaakt, waardoor wij nu alle aspecten van een handcrew uitvoeren. De nieuwe container waarover wij beschikken, maakt ons optreden mede toekomstproof. Daarnaast merken wij dat wij dat de frequentie van inzet langzaam stijgt. Met het opleveren van het organisatieplan en het operationeel handboek, ligt er een mooie blauwdruk voor eventueel meer op te richten handcrews in Nederland, die vallen onder het programma GBO-SO. Door een eenduidige werkwijze van optreden te hanteren, kunnen de teams elkaar in de toekomst versterken.’

Meer weten?

Dit is een afbeelding van Adriaan ter Huurne Dit is een afbeelding van Adriaan ter Huurne
Adriaan ter Huurne
a.terhuurne@brandweertwente.nl

Specialisme Natuurbrandbeheersing

Lees meer over Specialisme Natuurbrandbeheersing
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box