Natuurbrandverspreidingsmodel

Inzicht in brandontwikkeling

Inzicht in brandontwikkeling
De wekenlange droogte in Nederland eist zijn tol. Op een groot heideveld breekt een natuurbrand uit, die zich onder invloed van een stevige wind snel uitbreidt. De brandweer zet groot in, maar de brand blijft uitbreiden. Om de verwachte ontwikkeling van de brand in kaart te brengen, zet de Hoofdofficier van Dienst (HOvD) het natuurbrandverspreidingsmodel in. Uit de berekening blijkt dat de brand binnen twee uur een grote camping in het gebied kan bereiken. Besloten wordt de camping op voorhand te laten ontruimen. Ook roept de HOvD extra eenheden op om de branduitbreiding naar de camping te kunnen stoppen.
In de weken na de brand worden met het natuurbrandverspreidingsmodel verschillende scenario’s doorgerekend voor preventieve doeleinden. Zo kunnen in de toekomst de risico’s voor de campings in het gebied beperkt worden.

Doel

Doel van het deelproject ‘Natuurbrandverspreidingsmodel’ is er voor te zorgen dat alle regio’s het natuurbrandverspreidingsmodel inzetten als instrument om de risico’s op natuurbranden zo klein mogelijk te houden. En als informatiebron bij het bestrijden en voorkomen van een onbeheersbare brand.
Het nemen van preventieve maatregelen voorkomt onbeheersbare natuurbranden. Dankzij het natuurbrandverspreidingsmodel kunnen we per natuurgebied diverse scenario’s doorberekenen en weergeven. Aan de hand van deze scenario’s kunnen brandweer en natuurbeheerdersorganisaties bekijken welke preventieve maatregelen er mogelijk genomen kunnen worden om te voorkomen dat een brand zich kan ontwikkelen tot een onbeheersbare brand. Bij een daadwerkelijke natuurbrand is inzicht in de mogelijke ontwikkeling en verspreiding van de brand van belang voor de tactische en strategische besluitvorming.

Resultaten

Dit hebben we opgeleverd:

  • Online versie van het natuurbrandverspreidingsmodel.
  • Les- en leerstof voor gebruikers van het model.
  • Gebruikersgroep, bestaande uit medewerkers van veiligheidsregio’s, voor het doorontwikkelen van het model op basis van de ervaringen.
  • Een (operationeel) backoffice die ondersteunt bij vragen over gebruik en interpretatie van het natuurbrandverspreidingsmodel.
  • Toevoegen van vegetatiekaarten (satellietdata) en nieuwe (specifieke Nederlandse) brandstofmodellen bij het model.
  • Implementatieplan inclusief communicatieplan.

Specialisme Natuurbrandbeheersing

Lees meer over Specialisme Natuurbrandbeheersing
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box