Verbeteren Natuurbrandrisico.nl

Duidelijke boodschap over risico’s op grote natuurbrand

‘Duidelijke informatie over de risico’s op een grote natuurbrand’
Het kan erg droog zijn in de natuur. Dat zie je en dat voel je. Op andere plekken in Europa is sprake van grote natuurbranden. Juist op zulke momenten willen inwoners en recreanten weten hoe zij brand in onze natuurgebieden kunnen voorkomen. Elk jaar komen deze vragen tijdens langdurige droogte terug en verdienen een eerlijk en duidelijk antwoord.

Doel

Het bieden van eenduidige informatie over de risico’s op een natuurbrand zodat inwoners en recreanten de kans op een brand kunnen voorkomen of verkleinen. Inmiddels opgeleverd.

Waarom

De huidige website Natuurbrandrisico.nl biedt bewoners en recreanten onvoldoende informatie over hoe te handelen en wanneer. Met name de gebruikte kleurcodes roepen veel vragen op. Daarom ontwikkelen de gezamenlijke beheerders van de website door tot een gebruiksvriendelijke website waarop voor iedereen te zien is welke extra maatregelen we als brandweer treffen en wat men zelf kan doen.

Extra maatregelen zijn bijvoorbeeld preventief vliegen of in welke we gebieden we extra alert zijn. We plaatsen oproepen om extra alert te zijn op (ontstaan) van natuurbrand en/of verdachte situaties zoals bijvoorbeeld verdenking van brandstichting. En we geven tips over hoe te handelen.

Resultaat

  • Het is duidelijk te zien waar de brandweer extra maatregelen treft (zoals preventief vliegen en extra alert is. En waarbij ook opgeroepen wordt om zelf ook extra alert te zijn op het (ontstaan) van natuurbrand en/of verdachte situaties, zoals bijvoorbeeld verdenking van brandstichting.
  • Loskoppelen van de interne kleurcodes van de brandweer.
  • Eenduidige communicatie vanuit de brandweer over het risico op het ontstaan en voorkomen van onbeheersbare natuurbranden.
  • Opgeleverd.

Allard Schimmel, projectleider Natuurbrandrisico.nl

‘Ik hoor van verschillende kanten dat men niet begrijpt dat de brandweer in code ‘oranje’ of code ‘rood’ zit en dat het toch niet gevaarlijk is om de natuur in te gaan. Logisch denkt men (vooral door de weeralarmen) bij de codes ‘oranje of rood’ aan acuut gevaar. Van acuut gevaar en aanpassen van gedrag, zoals niet de weg opgaan of binnenblijven, is bij dit onderwerp geen sprake. Het oplossen van dit misverstand en het brengen van een duidelijke boodschap, is mijn drive.

En inmiddels is duidelijk dat het werkt. De nieuwe website functioneert prima.’

Meer weten?

Dit is een afbeelding van Allard Schimmel Dit is een afbeelding van Allard Schimmel
Allard Schimmel
allard.schimmel@vggm.nl

Specialisme Natuurbrandbeheersing

Lees meer over Specialisme Natuurbrandbeheersing
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box