Voorbranden

Vuur met vuur bedwingen

Vuur met vuur bedwingen
Op een warme zondagmiddag breekt op de Ginkelse Heide bij Ede brand uit. De krachtige oostelijke wind zorgt ervoor dat de brand zich snel uitbreidt. De brandweer krijgt de brand niet onder controle. Om te voorkomen dat de brand de bebouwing bereikt, besluit de brandweer de tactiek van het voorbranden. Een gespecialiseerd team brandt benedenwinds gecontroleerd een stuk heide langs een breed zandpad weg. De brand kan zich hierdoor niet verder uitbreiden en loopt dood op de verbrande vegetatie.

Doel

Het realiseren van specialistische teams Voorbranden.

Met het realiseren van het specialisme Voorbranden bereiken we dat – naast de bestaande bestrijdingstactieken – een andere wijze van natuurbrandbestrijding komt. We (her)introduceren een tactiek die in het verleden in Nederland ook gebruikt werd en in Amerika en Australië nog steeds wordt toegepast.

Voorbranden is het gecontroleerd afbranden van een terreindeel met als doel een (ongecontroleerde) natuurbrand hierop te laten stoppen of om deze te sturen in een andere richting. De afgelopen jaren is er naast een literatuurstudie, in de praktijk onderzocht of de tactiek van voorbranden in Nederland kan worden toegepast.

Resultaten

Dit hebben we opgeleverd:

  • Een model om het voorbranden in Nederland te implementeren (inclusief de relatie tussen uitbreiding en inzetsnelheid; en tussen slagkracht en vuurfront).
  • Een advies voor het oprichten van specialistische teams, inclusief aanvullend materiaal en materieel per team, in relatie tot de gewenste opkomsttijd en dekkingsgraad.
  • Voorstel voor het traject vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven’ en het leveren van input ten behoeve van les- en leerstof.
  • Implementatieplan inclusief communicatieplan.

Projectleider Arnoud Buiting (VNOG)

‘Uit evaluaties van grote en zeer grote natuurbranden kwam naar voren dat het bestrijden van een natuurbrand met water de inzet van relatief veel – specialistische – eenheden vraagt. Ik vroeg met dan ook af of het niet slimmer en efficiënter kan. Het specialisme voorbranden wordt in diverse landen al toegepast, maar in Nederland hebben we hier weinig tot geen ervaring mee. Op basis van eigen inzichten, ervaringen en contacten met defensie en kennis vanuit Northumberland (UK) hebben we in 2015 al een pilot voorbranden uitgevoerd. Met deze positieve ervaringen gaan we nu dit specialisme landelijk verder ontwikkelen.’

Meer weten?

Dit is een afbeelding van Arnoud Buiting Dit is een afbeelding van Arnoud Buiting
Arnoud Buiting
a.buiting@vnog.nl

Specialisme Natuurbrandbeheersing

Lees meer over Specialisme Natuurbrandbeheersing
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box