Vuistregels

Een specialistische eenheid rukt uit voor een beginnende heidebrand. Ter plaatse pakt de bevelvoerder zijn tablet en zoekt de basisregels op over hoe deze brand te bestrijden is. Op basis daarvan roept hij een extra tankautospuit op zodat de berekende hoeveelheid water om het vuur bij de stoplijn tegen te houden, op tijd ingezet kan worden. Hiermee is uitbreiding van de brand voorkomen.

Doel

Opleveren van een landelijke set basisregels op voor brandweer en natuurbeheerders.


Aan de hand van vuistregels wordt de tactische en operationele inzet van eenheden bij een natuurbrand bepaald. Een deel van deze zogeheten ‘vuistregels’ is (wetenschappelijk) onderbouwd en een deel is gebaseerd op inschattingen van experts en praktijkervaring.

Maar in de loop van de tijd hebben brandweerkorpsen en natuurbeheerders heel wat regels ontwikkeld om de effecten van een natuurbrand te beperken en zo te voorkomen dat een natuurbrand onbeheersbaar wordt. Daarom willen we eerst een inventarisatie maken van alle regels en dan één landelijke set van vuistregels ontwikkelen zodat alle regio’s en natuurbeheerders op een eenduidige wijze kunnen handelen.


Resultaten

Dit leveren we op:

 • Een set gevalideerde vuistregels en richtlijnen voor het bestrijden van natuurbranden (voor de niveaus manschap, bevelvoerder, OvD en HOvD) en specialisten risicobeheersing.
 • Tevens wordt hierin opgenomen:
  • Afmetingen en condities van stoplijnen (nat en droog), afhankelijk van de vegetatie en windsnelheid.
  • Maatgevende bluscapaciteit per type voertuig voor een aantal vegetatietypen, die van grote invloed zijn op relatief snelle brandverspreiding, zoals helmgras.
  • De vlamlengte als basis voor operationele en tactische inzet (of: Operationele en tactische inzet afhankelijk van de vlamlengte.
 • Input voor les- en leerstof basiskennis natuurbrandbeheersing en het specialisme natuurbrandbestrijding.
 • Richtlijnen voor de logistieke organisatie en waterwinning.
 • Een implementatieplan inclusief een communicatieplan (denk daarbij aan het verder uitwerken van bijvoorbeeld een digitale applicatie of een handzaam boekje).

Meer weten?

Dit is een afbeelding van Arnoud Buiting Dit is een afbeelding van Arnoud Buiting
Arnoud Buiting
a.buiting@vnog.nl

Specialisme Natuurbrandbeheersing

Lees meer over Specialisme Natuurbrandbeheersing
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box