Aandacht voor veilig en gezond werken

20 juni 2022

Het brandweervak vraagt zowel mentaal als fysiek soms het uiterste. Aandacht voor arbeidsveiligheid is dan ook van groot belang binnen onze branche.

Als Brandweer Nederland maken we gezamenlijk afspraken over hoe we omgaan met de risico’s van ons vak. Deze afspraken leggen we vast in de Arbocatalogus Brandweer. Hierin staan welke maatregelen we nemen om bepaalde risico’s te beperken of beheersbaar te houden en hoe we veilig(er) kunnen werken. Daarnaast beschikken we over een RI&E Brandweer. De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een overzicht van de risico’s. Het gaat daarbij om een groot aantal Arbo-gerelateerde onderwerpen, zoals brandveiligheid, kantoorinrichting, werkdruk en stress, ongewenst gedrag en machines en arbeidsmiddelen.

Week van de RI&E

De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In deze week vragen we extra aandacht voor veilig en gezond werken, waarbij de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) het startpunt is voor werkgevers om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen hun bedrijf goed in kaart te brengen. Vanaf 20 juni 2022 begint de week van de RI&E. Kijk voor meer informatie op www.weekvanderie.nl.

Wil je alles weten over arbeidsveiligheid bij de brandweer en over onze arbocatalogus, kijk dan op de pagina over Arbeidsveiligheid.

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box