Brandweer Utrecht heeft nieuwe adembeschermingswerkplaats

14 februari 2023

Op 19 oktober vond in Houten de officiële opening plaats van een pand waar alle werkzaamheden met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen van de brandweer en de brandweerkeuringen zullen plaatsvinden.

Adembeschermingswerkplaats

De werkzaamheden die in het gebouw verricht gaan worden, vonden tot dan toe op meerdere locaties in de regio plaats. Door deze op één locatie te concentreren kan efficiënter gewerkt worden.

De VRU heeft het welzijn van haar medewerkers hoog in het vaandel staan. Daarom zijn de eisen ten aanzien van het verrichten van onderhoud aan ademlucht en schoon werken de afgelopen jaren al flink aangescherpt. De routes voor vuile en schone materialen zijn volledig van elkaar gescheiden, onder meer door wasmachines waar vuile middelen vanaf de ene zijde worden geladen en aan de andere zijde schoon ontvangen worden. Deze nieuwe locatie is duurzaam en voldoet volledig aan de eisen van deze tijd.

Jaarlijkse fysieke test en keuring

Alle brandweermensen worden jaarlijks fysiek getest en worden daarnaast periodiek gekeurd. Het dragen van adembescherming is onderdeel van de test en keuring. Het is daarom efficiënt de brandweerkeuringen samen met de adembeschermingswerkplaats op één locatie onder te brengen.

Duurzaam

Het gebouw maakt gebruik van duurzame warmte-opwekking. Daarmee draagt het bij aan ons streven naar een duurzame bedrijfsvoering, waarbij wij met onze activiteiten bijdragen aan een duurzaam gezonde en veilige samenleving.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box