Brandweerkruis van verdienste voor Henk Schuijn

09 september 2021

Vandaag ontving collega Henk Schuijn een zilveren Brandweerkruis van Verdienste uit handen van Stephan Wevers voor zijn bijdrage aan de doorontwikkeling van de natuurbrandbeheersing en -bestrijding. Henk ontving de onderscheiding van Brandweer Nederland tijdens zijn afscheid van het Landelijk Netwerk Natuurbranden (LNN), waar hij voorzitter van was. De leden van dit netwerk bedanken hem tijdens de landelijke netwerkdag op deze wijze voor het gebruikmaken van zijn grote ‘natuurbrandweerhart’.

Tijdens zijn hele carrière toonde Henk, Beleidsadviseur Planvorming Brandweer Fryslân, een bijzondere interesse in het ontstaan en bestrijden van natuurbranden. Wevers: ‘Je werd na een grote natuurbrand bij Uddel in 2006 lid van de Interprovinciale Werkgroep Natuurbranden (IPWN). Vanaf deze periode ontwikkelde dit gremium zich mede dankzij jouw inzet verder door. Dit kwam doordat steeds meer regionale brandweren aanhaakten bij dit samenwerkingsverband. Uiteindelijk is besloten om rond 2009 de IPWN om te bouwen tot de Landelijke Vakgroep Natuurbranden (de huidige LNN) waar jij voorzitter van werd.’

Verbinder

Henk Schuijn is een verbinder. Tijdens zijn hele carrière binnen de brandweer speelde hij een verbindende rol in het bij elkaar brengen van kennis, ervaringen op het thema natuurbrandbestrijding in de breedste zin van het woord. Binnen de LVN waren niet alleen bijna alle veiligheidsregio’s vertegenwoordigd, ook natuurbeheerders waren aanwezig. Later werden ook Belgische collega’s lid. ‘Onder jouw voorzitterschap floreerde de LVN en kwam hierdoor het thema natuurbranden nog beter op de bestuurlijke agenda van Brandweer Nederland.’

Bronnenboek

Ook kwam het landelijk specialisme GBO-SO Natuurbranden tot stand. Wevers: ‘Jij gaf een kwaliteitsimpuls aan natuurbrandbeheersing en -bestrijding binnen Nederland door het opstellen van het Bronnenboek. Hiermee werd onder andere de basis gelegd voor herziening van zowel de landelijke als regionale les- en leerstof. De LVN werd het Nederlandse kennisplatform op het gebied natuurbrandbestrijding binnen het taakveld operationele voorbereiding. Ook stuurde je continu aan op internationale afstemming door op te treden als kennis en verbindingsplatform, wat leidde tot vijf (semi-) wetenschappelijke onderzoeken. Daarnaast ben je actief betrokken geweest bij het doen van onderzoek naar ontstaan van natuurbranden en advisering hoe deze te bestrijden en heb je samen met de leden van de LVN de randvoorwaarden gecreëerd zodat de LVN in 2021 naadloos overging naar de nieuwe organisatievorm van Brandweer Nederland. Kortom, ik wil je namens onze collega’s ontzettend bedanken voor deze jarenlange bijdrage op het gebied van natuurbrandbeheersing. Geniet nu van je welverdiende pensioen. Het is je gegund!’

Specialisme Natuurbrandbeheersing

Lees meer over Specialisme Natuurbrandbeheersing
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box