Energie Opslag Systemen op schepen

31 maart 2022

De energietransitie is in volle gang. Ook binnen de scheepvaart wordt gezocht naar duurzame alternatieven voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Om de binnenlandse (container)vaart te verduurzamen wordt onder meer gebruik gemaakt van Energie Opslag Systemen (EOS’en). Om deze EOS’en veilig aan boord van een schip te plaatsen hebben NIPV en Brandweer Nederland eenduidige uitgangspunten voor risicobeheersing opgesteld.

De elektrificatie van de Nederlandse binnenvaart komt op gang. Inmiddels zijn de eerste initiatieven genomen om de binnenlandse containervaart te verduurzamen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van batterijcontainers: de schepen worden elektrisch aangedreven met energie afkomstig uit Energie Opslag Systemen (EOS’en) in de vorm van zeecontainers die volgeladen met batterijen op het schip worden getakeld (en eenmaal leeg weer worden verwijderd). Het EOS doet daarmee dienst als tractiebatterij, vergelijkbaar met de accu in een elektrisch voertuig. Hoewel EOS’en inmiddels een bekend fenomeen zijn, is de toepassing als tractiebatterij in de containervaart relatief nieuw. De toepassing van EOS’en op schepen brengt aanvullende uitgangspunten voor wat betreft veiligheid met zich mee dan bij toepassing op land.

Voor wie?

Deze publicatie is bedoeld voor gebruikers van EOS’en, de veiligheidsregio en brandweer en eventueel in het verlengde daarvan bevoegd gezag en verzekeraars. Met deze uitgangspunten kunnen zij met de initiatiefnemers en gebruikers van deze EOS’en het gesprek voeren over veiligheid. Daarnaast biedt de publicatie handvatten voor het aanvragen van vergunningen.

Bezoek de pagina Download Energie Opslag Systemen op schepen

Kenteken

In december publiceerden wij een bericht over de werkgroep Electrische scheepvaart van Brandweer Nederland. Een pleidooi voor het invoeren van een kenteken voor schepen, omdat je van de buitenkant niet kunt zien hoe een schip wordt aangedreven. Een bijkomend risico is de toename van de autonome scheepvaart:

‘En vergeet niet dat de autonome scheepvaart ook toeneemt. Daarbij gaat het om schepen zonder schippers aan boord. Nu varen er nog schippers mee aan boord om de computersystemen te verrijken met de kennis van de schipper. Maar wat als er echt niemand meer aan boord is, hoe gaan we dan om met calamiteiten? Dat vraagt ook wat van de brandweer.’
Wim van der Wal

Lees hier het bericht Werkgroep ‘Elektrische scheepvaart’ pleit voor kenteken voor schepen

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box