Nieuwe handreiking over rol en positie brandweer in de wet Kwaliteitsborging

21 maart 2024

Gebouwen moeten voldoen aan wet- en regelgeving. Daarom worden bouwplannen hierop getoetst en wordt tijdens de bouw gecontroleerd of de wetseisen ook worden nageleefd. In veel gevallen adviseert de brandweer daarbij over brandveiligheid van bouwwerken en de mogelijkheden om incidenten te bestrijden. Sinds 1 januari 2024 is een deel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Met de komst van deze wet, en daarbij de verschuiving van het bevoegd gezag naar de private kwaliteitsborger, ontstaan er ook veranderingen voor de brandweer.

Brandweer Nederland heeft daarom een handreiking geschreven om veiligheidsregio’s inzicht te geven in de gevolgen van de Wkb. De handreiking maakt de veranderingen inzichtelijk, geeft achtergrondinformatie en biedt de handvatten om de rol en positie van de brandweer in relatie tot de Wkb vorm te geven.

Landelijk document

De handreiking is tot stand gekomen door samenwerking met meerdere veiligheidsregio’s in opdracht van de Vakraad Brandveiligheid. Hiermee is er één landelijk document dat als basis kan dienen voor regionale implementatie. Daarbij staat het de regio’s vrij om naar eigen capaciteit invulling te geven aan het vormgeven van de adviserende taak.

Meer informatie

Wil je hier meer over weten? Neem dan een kijkje op de pagina Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Daar download je ook de handreiking.

Zie ook

Handreiking

Rol en positie Brandweer in de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Download

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Lees meer over Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box