Handreiking Zonnepanelen en PV-installaties

14 juni 2022

De energietransitie is in volle gang en steeds meer woningen en bedrijfspanden zijn voorzien van zonnepanelen. Maar nieuwe technieken betekenen ook nieuwe risico´s. Als er iets misgaat, is de brandweer meestal als eerste ter plaatse. Wat betekenen de nieuwe ontwikkelingen voor de veiligheid en voor de inzet van de brandweer? Het is belangrijk om als brandweer de werking en de risico’s te kennen.

Handreiking

De handreiking Incidentbestrijding zonnepanelen geeft informatie over de opbouw van een PV-installatie (photovoltaic module) en de wijze van benaderen in geval van een calamiteit. Er kan namelijk verschil zitten in de aanpak van een brand in een PV-installatie of het oplossen van bijvoorbeeld een stormschade. De energietransitie gaat snel en de bijbehorende technische ontwikkelingen ook. De handreiking bevat een richtlijn die daarom dynamisch van aard is. Het beschrijft het repressief veilig optreden bij incidenten met zonnepanelen en wordt indien nodig periodiek aangepast aan de nieuwste technologische ontwikkelingen.

Aandachtskaart

Er is ook een beknopte versie gemaakt in de vorm van een handige aandachtskaart over dit onderwerp.

Wil je de aandachtkaart in de huisstijl van jouw regio? Stuur dan een mail naar de afdeling communicatie van Brandweer Nederland. Je ontvangt dan een versie die je kunt aanpassen.

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box