Hernieuwde handreiking Schoon werken

26 maart 2024

Eind februari is de hernieuwde handreiking ‘Schoon werken’ vastgesteld door de vakraad Incidentbestrijding. Deze handreiking is onderdeel van de arbocatalogus deel C en vervangt de handreiking ‘Schoon werken bij brand’. Het doel van deze handreiking is het bieden van een handelingsperspectief voor het werken in omgevingen met gevaarlijke stoffen en biologische agentia om gezondheidsrisico’s te beperken.

Brandweermedewerkers kunnen bij hun werkzaamheden te maken krijgen met gevaarlijke stoffen en biologische agentia (o.a. virussen en bacteriën) die schadelijk zijn voor de gezondheid. Om te voorkomen dat men in aanraking komt met deze stoffen en agentia is het van belang om schoon te werken voor, tijdens en na de werkzaamheden. Met deze hernieuwde handreiking worden de gevaren en de omstandigheden waarbij deze zich voordoen geduid en worden handvatten geboden om de gezondheidsrisico’s te minimaliseren.

Waarom een hernieuwde versie?

De handreikingen van de Arbocatalogus worden regelmatig geëvalueerd om te beoordelen of er door voortschrijdend inzicht, verbeterde technieken of veranderde wetgeving een herziening nodig is. In 2015 is de handreiking Schoon werken bij brand opgesteld om de gezondheidsrisico’s door blootstelling aan rook en roet te verlagen. De handreiking is enkele jaren in gebruik en is toe aan een actualisatie. Naast het gevaar op blootstelling aan rook en roet bestaat er het gevaar op blootstelling aan andere gevaarlijke stoffen en aan biologische agentia. Er is daardoor ook behoefte ontstaan aan een handreiking over biologische agentia om de bewustwording over de gevaren te verhogen en om een handelingsperspectief te bieden. Omdat schoon werken ook een belangrijke maatregel is om blootstelling aan andere gevaarlijke stoffen en aan biologische agentia te beperken is besloten om de handreiking voor schoon werken op een bredere toepassing te richten.

Meer informatie

Wil je meer weten? Kijk dan op de pagina Arbocatalogus.

Zie ook

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box